یاس سیستم با موتور سیستم های مالی و مدیریتی کسب و کارهای بزرگ می باشد که با نیازهای کسب و کارهای کوچک و متوسط منتاسب شده است. یاس سیستم به آینده کسب و کارهای نگاه می کند و می تواند نیاز کسب و کارهای را به دلیل جامع بودن و امکانات مناسب پوشش دهد. ما به توسعه و پیشرفت کسب و کارها و رشد اقتصادی صنایع و همچنین مدیریت و کنترل سریع ، دقیق و هوشمند اطلاعات کمک می کنیم.

ویدئو زیر را مشاهده کنید و تصمیم بگیرید نقش شما در جهت رشد شرکت ها چیست

برای توسعه و معرفی یاس سیستم به کسب و کارهای کوچک و متوسط یا به اختصار SME ها ، فرصت های بسیار مناسبی وجود دارد. حدود ۵۰۰ هزار کسب و کار کوچک و متوسط در ایران درحال فعالیت می باشند. ارزش معرفی یاس سیستم به این کسب و کارها بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان می باشد.

اما ما به تنهایی قادر نیستیم تا به تمامی کسب و کارهای کوچک و متوسط مراجعه کنیم و نیاز هر یک را بیابیم ، پس به کمک همکارانی دقیقا مثل شما نیاز داریم.

شریک تجاری فردی است که در کنار کار حرفه ای خود ، در صورت تشخیص نیاز یک سازمان ، به ما در معرفی محصول یاس به آنان کمک می کند و البته در منافع مالی آن هم سهیم است.

شریک تجاری ضمن رفع نیاز از آن مجموعه ، سیستمی پویا ، ساده ، مطمئن و هوشمند ، رضایت آن کسب و کار را هم تامین می کند.

در هرجای ایران شما می توانید شریک تجاری ما باشید…

[/av_textblock] [/av_one_half]

’مخصوص

4 + 4 = ?

[/av_section]

[/av_one_half]

’مخصوص

0 + 8 = ?

[/av_section]