دوره های یاس سیستم

واحد آکادمی مالی یاس سیستم ، با همکاری بخش توسعه گروه شرکت های آرک از سال 95 ، بعد از برگزاری ده ها دوره و سمینار موفق ، تصمیم به برگزاری دوره هایی هدفمند تر تحت عنوان حسابدار هوشمند و حسابدار توانا در سطح کشور گرفت.

دوره های برگزار شده

این دوره ها با همکاری واحد توسعه بازار گروه آرک و آکادمی مالی یاس سیستم برگزار شده اند

گردهمایی شرکای تجاری

دفتر ونک – واحد توسعه – دی 98

گردهمایی شرکای تجاری

اصفهان – هتل خواجو – دی 98

گروه شرکت های آرک و آکادمی مالی یاس سیستم برگزار کننده دوره های آموزشی مالی و مالیاتی در سراسر کشور می باشد.

سمینار مهندسی مالیاتی2

تهران – بهمن 97

سمینار تخصصی اظهارنامه

تهران – خرداد 98

سمینار ارزش افزوده

تهران – آذر 98

سمینار اهمیت سیستم حسابداری

آذر بایجان شرقی – آذر 98

گردهمایی شرکای تجاری

تهران – مهر 98

گردهمایی شرکای تجاری

دفتر ونک – آذر 98

سمینار نکات ارزش افزوده

تهران – بهمن 97

گردهمایی شرکای تجاری

تهران – مهر 98

جلسه ویژگی های یاس

دفتر ونک – آذر 98

گردهمایی شرکای تجاری

دفتر جردن – آبان 97

گردهمایی شرکای تجاری

تهران – آبان 98

گردهمایی شرکای تجاری

دفتر ونک – دی 97

کارگاه معاملات فصلی و ماده 169

دفتر جردن – آبان 97

سمینار مدیریت کسب و کار

تهران – هتل المپیک

سمینار ارزش افزوده

تبریز – دی 96

بزرگ داشت روز حسابدار

تهران – پژوهشکده

سمینار معرفی یاس سیستم

تهران – هتل المپیک

سمینار نکات مهم مالی مالیاتی

یزد

کارگاه های پرسش و پاسخ

در تمامی دوره های یاس سیستم ، در پایان سمینار کارگاه هایی تحت عنوان “پرسش و پاسخ” برگزار می گردد که حاضرین پاسخ سوالات خود را از اساتید و سخنرانان دریافت می کنند.

برای حسابدران ، دانایی و توانایی مانند دو بال برای پرواز هستند که می تواند با آن ها کسب و کار را در مسیر موفقیت و پیشرفت حرکت و توسعه داد.

ما همواره در گروه آرک و یاس سیستم در تلاش بوده ایم تا به حسابداران برای رشد این دو بال کمک کنیم تا بتوانند در مسیر موفقیت خود پرواز کنند.

نجات کسب و کار
با دانایی و توانایی حسابداران

مهندس طباطبائی – مدیرعامل گروه آرک

YasSystem