سمینار تفسیر قانون ارزش افزوده
در 6 ام دی ماه ، با سخنرانی معاونین محترم ارزش افزوده کل کشور
و 100 میهمان در سالن نهاد ریاست جهموری برگزار شد

سمینار تفسیر قانون ارزش افزوده
در 12 ام بهمن ماه ، با سخنرانی معاونین محترم ارزش افزوده استان آذربایجان شرقی
و 200 میهمان در سالن فرهنگی صدرا برگزار شد

سمینار بررسی اصلاحیه قانون مالیات ها
در استان یزد با سخنرانی مدیرکل و معاونین محترم استان
و بیش از 170 میهمان برگزار شد