حادثه ناشی از کار در طول رفت و آمد به منزل!

? سوال ایجاست که آیا اگر در حین رفتن به منزل با سرویس ایاب و ذهاب کارگاه دچار حادثه شویم، حادثه ناشی از کار محسوب می گردد؟

?بر اساس ماده چهار قانون کار و ماده شصت قانون تامین اجتماعی حادثه مزبور مشمول قانون کار است.

?بر اساس ماده ۶۰ تامین اجتماعی، حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای کارگر اتفاق می افتد.

?مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد.

?اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد.

? مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.

? حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.

تجزیه سنی بدهکاران

? تعریف تجزیه سنی:

?تجزیه سنی بیشتر در مورد بدهکاران کاربرد دارد و نه بستانکاران، اما در کل تجزیه و تحلیل زمانی (سنی) بدهکاران (ح.دریافتنی)،‌ یکی از روش‌های برآورد مطالبات مشکوک الوصول می باشد.

?در این روش، حسابهای دریافتنی فعلی زمان بندی شده و کل مبلغ غیر قابل وصول بر مبنای نتیجه تحلیل زمانی و سایر اطلاعات موجود برآورده می شود. پس از آنکه مبلغ ذخیره حسابهای مشکوک الوصول بدین‌صورت محاسبه شد، مانده آن تعدیل گردیده تا با مبلغ به دست آمده برابر شود.

?به بیان ساده ما می خواهیم بدهکاران ایجاد شده در گذشته را تفکیک کنیم تا بتوانیم هم به درستی در مورد وصول مطالبات تصمیم گیری کنیم و هم اینکه یک دید کلی نسبت به وصول یا عدم‌وصول آنها داشته باشیم.

 

? چگونگی تهیه تجزیه سنی بدهکاران:

?در زمان بندی حسابهای دریافتنی، حسابهای مشتریان فهرست و مبالغ آنها برحسب سررسید طبقه بندی می شود.

?سپس اقلام هر گروه نیز برحسب درصدهای میانگین ارزیابی می شوند و این درصدها به نسبت مدت زمان سپری شده از موعد پرداخت افزایش می یابند.

?بدین معنا که هرچه مدت سپری شده از موعد پرداخت یک حساب دریافتنی بیشتر گردد، احتمال وصول آن کمتر (یا احتمال غیر قابل وصول شدن آن بیشتر) می شود.

?برای دستیابی به بهترین پیش بینی ممکن، باید تک تک حسابها توسط کارکنان دایره اعتبارات بررسی و میزان قابلیت وصول تمام یا بخشی از هر حساب تعیین شود.

?چنین روشی در مواردی که تعداد حسابها زیاد باشد بسیار پُر هزینه و غیر عملی است.

? بنابراین باید بر مبنای تجارب گذشته به برآورد درصدهایی برای سوخت هر یک از گروه‌های سنی مطالبات اقدام و درصدهای بدست آمده را برای جمع گروه‌های مربوط بکار برد.

 

? یک نمونه از جدول سنی حسابهای دریافتنی:

?گروه‌های حسابهای ‌دریافتنی براساس زمان سپری شده از سررسید پرداخت تعهدات مربوطه به شرح زیر می باشد:

گذشت از تاریخ‌سررسید مبلغ درصد مطالبات مشکوک الوصول

سررسید نشده ۲%

ماه (۱ إلی ۳۰ روز) ۴%

دو ماه (۳۱ إلی ۶۰ روز) ۷%

سه ماه (۶۱ إلی ۹۰ روز) ۱۰%

چهار ماه ۱۳%

پنج ماه ۱۶%

شش ماه ۲۰%

هفت ماه ۲۵%

هشت ماه ۲۸%

نه ماه ۳۳%

ده ماه ۳۷%

یازده ماه ۴۲%

یکسال ۴۶%

بیشتر از یکسال ۵۲%

جمع: **** ***

 

? تحلیل اطلاعات تجزیه سنی:

?درصدهای ارائه شده در جدول، برآوردی می باشد.

?همچنین از حاصلضرب "مبلغ" در "درصد"، "مطالبات م.م" به دست می آید.

?اکنون جمع مطالبات مشکوک الوصول، مانده مورد نیاز برای حساب ذخیره م.م در تاریخ ترازنامه را نشان می دهد.

?حال اگر مانده فعلی مطالبات مشکوک الوصول در حسابها، کمتر از این مقدار باشد، مابه التفاوت آنها را طی ثبت زیر در حساب مطالبات م.م منظور می نمائیم تا مانده این حساب؛ طبق برآورد ما در ترازنامه به واقعیت نزدیک‌تر باشد.

?هزینه مطالبات مشکوک الوصول ***

? ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ***

خدمات مشاوره اتاق تهران برای تنظیم لایحه‌های دفاعیه

معاون کسب وکار اتاق تهران ، به یکی دیگر از حقوق قانونی کارفرمایان و فعالان اقتصادی در خصوص آگاهی از مبنای محاسبه حق بیمه و ریز مغایرت‌های اعلامی از سوی سازمان تامین اجتماعی، اشاره کرد و گفت: کارفرمایان و اعضای اتاق تهران می‌توانند پیش از تنظیم لایحه دفاعی، با درخواست کتبی از شعب ذی‌ربط ریز مغایرت‌ها و محاسبات احتمالی حق بیمه را مطالبه کنند و سپس با مراجعه به کارشناسان و مشاوران مستقر در معاونت کسب و کار اتاق تهران، نسبت به چگونگی تنظیم لایحه دفاعیه خود و ارائه آن در جلسات هیات‌های بدوی مشورت‌های لازم را دریافت کنند. ضمن اینکه در جهت افزایش آگاهی کارفرمایان از مقررات تأمین اجتماعی، این معاونت اقدام به انتشار و اختیار قراردادن جزواتی از جمله راهنمای کارفرمایان – پیمانکاران،… و ارتباط تلفنی و همچنین پرسش و پاسخ از طریق سایت اقدام کرده است.

حاجی پور بر تداوم نشست های مشترک با مسئولان سازمان تأکید کرد و به گفته وی مقرر شده است تا سایر انتظارات اتاق از جمله موضوع استقلال هیأت ها، ساختار هیأت ها و سایر مطالبات اعضای اتاق در این زمینه مطرح و پیگیری شود.

مشاوران اتاق تهران از شنبه تا چهارشنبه هر هفته آماده ارائه خدمات به اعضای اتاق تهران هستند

تسهیل صدور گواهینامه ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

در جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مشکلات فعالین بخش خصوصی در خصوص نحوه صدور گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفت و بخشنامه ها و شرایط و مراحل صدور گواهینامه به همراه سقف زمانی صدور این مجوز با هدف بهبود محیط کسب و کار بازنگری شد.

در این جلسه که با حضور اعضای هیات مقررات زدایی متشکل از نمایندگان قوای مقننه، قضائیه، دولت، اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و سازمان امور مالیاتی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، کلیه بخشنامه های مالیاتی در این خصوص بررسی و بصورت یک بخشنامه تجمیعی مصوب شد. در این بخشنامه تجمیعی شرایط به شرح ذیل تسهیل شد:
مودیان به منظور ثبت نام فقط به سامانه www.tax.gov.ir مراجعه کرده و نیاز به بارگذاری اطلاعات در سامانه دیگری نخواهند داشت.

مدارک مالیاتی مورد نیاز صدور گواهی به ارائه اظهارنامه های دوره مشمولیت که تا زمان ثبت نام اظهار نشده است تقلیل یافت. مدت اعتبار گواهی مودیان حائز شرایط جدید برای بار اول به شش ماه افزایش یافت.

مدت اعتبار گواهی برای افرادیکه بدهی مالیاتی خود را پرداخت یا ترتیب پرداخت داده اند، ۱۲ ماه تعیین شد. مدت اعتبار گواهی برای مودیان خوش حساب به ۲۴ ماه افزایش یافت.

مدت زمان صدور گواهینامه به ۷ روز کاهش یافت و به منظور تسریع در صدور گواهینامه، مودیان می توانند از یکماه قبل از پایان انقضای اعتبار نسبت به تمدید آن درخواست خود را ارائه کنند.

در صورت لغو اعتبار گواهینامه مودی، معاملات مودی مشروط به احراز اصالت مبتنی بر حسابرسی مالیاتی، تا تاریخی که اعتبار لغو نشده است قابل قبول است.

 

داستان ششم – مگه میشه با سیستم حرف زد؟

مهندس اینجا اومد به کمکم و سعی کرد جوّ جلسه رو عوض کنه و گفت: حاج آقا به درجه ای رسیدین که با سیستمتون حرفم میزنین.

حاج آقا گفت: میخوای گوشیمو بدم شمام دو کلمه صحبت کنی. کاری چیزی داشتی بهش بگی؟

مهندس روحیه اش رو حفظ کرد و گفت: نه حاج آقا منظورم اینکه بالاخره یه نفر اونجا داره این کارو انجام میده دیگه. بعد سر درد و دلش باز شد و گفت: واقعا خیلی آدم احساس اعتماد به نفس میکنه وقتی توی یه جلسه میتونه اطلاعاتی که میخواد همون موقع داشته باشه. بعد برای اینکه به من هم بر نخوره گفت البته مالی ما هم واقعا زحمت میکشن.

آقای قدمی که کنجکاوی رو تو نگاه من و مهندس دید گفت: ما یه نرم افزاری رو چند وقته گرفتیم که خیلی ساده است. امکانات خوبی هم داره. یکی از امکاناتشم اینه که از هرجایی و هر وقتی که بخوای میتونی اطلاعاتی رو که احتیاج داری ازش بگیری.

بعد بدون مکث ادامه داد: یعنی برای هر اطلاعاتی یه کدی تعریف شده. من رو هم به عنوان کاربر مجاز توش تعریف کردن. تنها کاری که الان کردم این بود که با کد مخصوصش که مربوط به اطلاعات مانده حساب و چند گردش آخره یه اس ام اس به سیستم فرستادم. بقیه شم که دیدن. سیستم هم چند ثانیه بعد اطلاعاتیو که میخواستم برام فرستاد. به همین راحتی. خیلی کارای دیگه هم میکنه که حالا دوست داشتی زنگ بزن به مدیر مالیمون بپرس.

بعد بلافاصله از روی صندلی بلند شد و رو به مهندس گفت: شما خوب تولید میکنین اما حساب و کتاب و فراموش نکن. اگه درست اطلاعات ندین مشتریتون اعتماد نمیکنه. من چون به کیفیت کارتون مطمئنم ازتون یه پارتی بزرگ خرید میکنم. اگه دیدم همه چیز از جمله حساب و کتاب بینمون مرتبه یه قرارداد  یکساله میبندیم. خوبه؟

مهندس گفت: ما که در خدمت شما هستیم. انشاء اله جوری از کار کردن با ما راضی باشین که بتونیم سالها این همکاری رو ادامه بدیم.

آقای قدمی گفت: انشاء اله و بعد موقع بیرون رفتن از اتاق یه نگاه به مهندس و بعد یه نگاه به من کرد و گفت: البته به من مربوط نیست اما هر کاری ابزار مناسب خودشو میخواد. ابزارهای خوب و جدیدی اومده یه کم وقت بذاری به این مشکلات بر نمیخوری.

بعد هم با بدرقه پرشکوه ما از پله ها رفت پایین و سوار ماشینش شد و رفت.

احساس میکردم این جلسه چند روز به من گذشت. واقعا بار مسوولیت زیادی بود و واقعا من گیر کرده بودم. کاری از دستم بر نمیومد. در عین حال چیزی هم نمیتونستم بگم.

ولی خدارو شکر به خیر گذشت و الا اگر این جلسه برای همچین موضوع ساده ای به مشکل میخورد، شاید تا مدتها نمیتونسم از زیر بار مسوولیتش پیش خودم بیرون بیام.

با خودم فکر میکردم که چرا من باید اینهمه وقت با این مشقت کار کنم و خودمو و شرکت و مهندس رو به استرس و مشکل بندازم.

یه فکری که مدتها ذهنمو درگیر کرده بود و از انجامش میترسیدم ایندفعه جدی تر اومد تو ذهنم... شاد همه مون این فکر و حداقل یه بار تجربه کردیم ولی همیشه سعی کردیم از ذهنمون دورش کنیم...

شرایط جدید معاملات فصلی سال ۹۵

اشخاص مشمول ارسال معاملات فصلی

۱- کلیه اشخاص حقوقی.
۲- اشخاص حقیقی که بر اساس ۶ مرحله فراخوان مشمول اجرای مالیات بر ارزش افزوده شده اند.
۳- اشخاص حقیقی دارای بیش از ۳۰ میلیارد ریال فروش کالا و خدمات در سال.
۴- اشخاص حقیقی که ۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده آنها در  سال ۹۱ بیش از ۳۰ میلیارد ریال است.

۲⃣ مهلت ارسال معاملات فصلی

مهلت ارسال فهرست معاملات هر فصل تا یکماه و نیم پس از پایان هر فصل میباشد.

۳⃣ نصاب معاملات فصلی

قبلا” برای کلیه معاملات (شامل خرید و فروش) زیر ۱۰% نصاب معاملات کوچک دولتی ، نیاز به ثبت شماره اقتصادی طرف معامله نبود اما در آیین نامه جدید شرایط محدود شده به این شکل که:
۱- ثبت تجمیعی و بدون شماره اقتصادی محدود به عملیات خرید بوده و شامل فروش نمیباشد.
۲-فقط اشخاص حقیقی را میتوان بصورت تجمیعی ثبت نمود و کلیه اشخاص حقوقی حتی اگر معامله با آنها زیر نصاب باشد را باید با شماره اقتصادی و بصورت غیر تجمیعی ثبت نمود.
۳- نصاب از ۱۰%  به  ۵%  کاهش یافته است.
بدین صورت ؛ در سال ۹۵ که نصاب معاملات کوچک دولتی ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است تا ۵% آن یعنی ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برای خریدهای از اشخاص حقیقی نیاز به ثبت شماره اقتصادی نبوده و میتوان آن معاملات را بصورت تجمیعی ثبت نمود.

۴⃣ مهلت رسیدگی معاملات فصلی

طبق آیین نامه اجرایی جدید ماده ۱۶۹ مکرر ؛ مهلت رسیدگی سازمان امور مالیاتی به چگونگی انجام تعهدات مودیان،  ۵ سال تعیین شده است.
بدین صورت ؛ نگهداری اسناد و دفاتر و مدارک حسابداری حداقل تا ۵ سال جهت رسیدگی معاملات فصلی اجباری میباشد.
البته رسیدگی ارزش افزوده نیز تاکنون فاقد سقف زمانی میباشد.

۵⃣ جرائم عدم انجام تکالیف قانونی مقرر در  ماده ۱۶۹

۱- عدم صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات  ۱% مبلغ مورد معامله
۲- عدم درج شماره اقتصادی خود یا طرف معامله ۲% مبلغ مورد معامله
۳- استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود ۲% مبلغ مورد معامله
۴- عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی طبق روشهای تعیین شده ۱% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است.
* تبصره- درصورت انجام همزمان تخلفات ردیف ۱ و ۲ در هر معامله ، جریمه قابل محاسبه و مطالبه حداکثر معادل ۲% مبلغ همان معامله میباشد.

با استفاده از ویژگی چند شرکته یاس سیستم، علاوه بر صرفه جویی در هزینه تهیه نرم افزار، گزارشات و امکانات جالب توجهی در اختیار ما قرار گرفت

? طیبه راد:

?کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (MBA) و کارشناس رشته حسابداری

?عضو انجمن حسابداران خبره

?مدیر عامل و مدرس مجتمع آموزشی کوشا

?مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسه مالی راد

?مشاور و معاون مالی شرکت های تولیدی، پیمانکاری و بازرگانی مختلف

 

 

? ما مجموعه ای از شرکتها هستیم که هر شرکت می بایست اطلاعات خود را در نرم افزار ثبت می کرد، و در بررسی اولیه به این معنی بود که باید برای هر شرکت یک مجموعه نرم افزار تهیه کنیم.

?اما پس از معرفی یاس سیستم، متوجه شدیم که می توان در این نرم افزار همزمان چند شرکت را تعریف کرد و با خرید یک نرم افزار، حسابهای همه شرکتها را نگهداری کرد.

?نکته ای که در یاس سیستم برای ما بسیار جالب توجه است این است که به دلیل استفاده از یک بانک اطلاعاتی یکپارچه برای همه شرکتها، امکان دریافت گزارشات مقایسه ای و تجمیعی بین شرکتهای تعریف شده به راحتی وجود دارد و حتی می توانیم سرفصل ها و یا اسناد مالی را بین شرکتها منتقل نماییم که این امر علاوه بر جلوگیری از دوباره کاری و هزینه های ثبت مجدد، اطلاعات بین شرکتی جامع و کلان قابل توجهی را در اختیار قرار می دهد.

?نکته بسیار مهمتر برای ما این است که همه سیستمهای یاس سیستم چند شرکته است و نه فقط مالی و این باعث می شود با تهیه یک سیستم، عملا برای تمام شرکتهایمان نرم افزارهای یکپارچه داشته باشیم که این هزینه و سرمایه تهیه نرم افزار را به شدت برای ماکاهش داد.

?علاوه بر اینکه هزینه پشتیبانی از سیستمها نیز به شدت کاهش می بابد.

یاس سیستم به عنوان یک نرم افزار مطمئن پیش بینی خوبی برای آینده کسب و کارهای کوچک و متوسط انجام داده است

? جعفر محمدی حصاری:

?عضو هیت مدیره و دبیر اجرایی انجمن حسابداران استان زنجان

?عضو هیت اجرایی تشکیلات خانه کارگر استان زنجان

?مدیر مالی اتحادیه ها، شرکتها و کارخانجات مختلف

?نماینده پنجمین مجلس کارگری

?مدیر اداری و مالی اتحادیه شرکتهای تعاونی و کشاورزی مرغداران استان زنجان، گروه صنعتی سهند زنجان، شرکت پیشرو صنعت

?مشاور مالی گروه صنعتی سابیتا، شرکت مهندسی رهاب گستر

?مسول امور مالی پارس سویچ ، تعاونی کارکنان پارس سویچ، امور شعب ایجرود . طارم . ماهنشان تامین اقلام مصرفی بسیجیان

 

 

? ? تجربه کار با یاس سیستم:

? وقتی صحبت از کسب و کارهای کوچک و متوسط می شود، همه ما ناخودآگاه تصورمان به سمت نرم افزاری ارزان و با قابلیت محدود سوق پیدا می کند.

?در صورتی که نرم افزار یک سرمایه گذاری است که به عنوان سابقه و روح و معنای واقعی شرکت است. چرا که همه واقیتهای تاریخی شرکت در طول زمان در آن منعکس می شود. لذا نمی توان این واقعیت مهم را به راحتی دستخوش تغییر کرد.

?پس همه شرکتها باید در تهیه نرم افزار به این نکته توجه داشته باشند که نرم افزار باید علاوه بر تامین نیازهای جاری و برخورداری از استانداردهای لازم، آینده سازمان را نیز پیش بینی نموده باشد.

?یاس سیستم با داشتن ۷ سیستم و ۱۱ افزونه و یکپارچگی مناسبی که در آن دیده شده است، پیش بینی خوبی برای آینده یک کسب و کار و گسترش آن انجام داده و می توان به عنوان یک راهکار مطمئن از آن استفاده کرد.

موبایل جایگزین کارت‌های بانکی می‌شود .

مشتریان بانکی می‌توانند به جای استفاده از عابربانک‌ها و سایر کارت‌های بانکی از ابزارهایی مانند موبایل و یا ساعت برای پرداخت‌ها استفاده کنند.

حکیمی – مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی – به تشریح جزئیات فناوری جدیدی که از این پس در شبکه بانکی عملیاتی خواهد شد پرداخت.

بر اساس توضیحات وی، با توجه به سیستمی که طراحی شده وقتی صاحب کارت‌های بانکی برای خرید به فروشگاه‌ها و یا خودپردازها مراجعه می‌کنند دیگر نیازی نیست از کارت بانکی برای انجام عملیات بانکی استفاده کند. فرآیند به این صورت است که متقاضی برنامه و اپلیکیشن مربوطه را در گوشی موبایل خود نصب کرده و از این نرم‌افزار برای خرید استفاده می‌کند به‌طوری که وقتی کارت بانکی را در این نرم‌افزار تعریف می‌کند آنگاه توسط بانک مربوطه رمزگذاری شده و شماره کارت وی شبیه‌سازی می‌شود. بنابراین هنگامی که برای پرداخت دستگاه‌های پز مراجعه می‌کند با فعال شدن این نرم‌افزار گوشی موبایل را به دستگاه نزدیک کرده و از طریق نشانه‌گذاری که کرده پرداخت در پایانه فروش انجام خواهد شد و دیگر نیازی به استفاده از کارت نیست از سویی دیگر در مورد دستگاه‌های خودپرداز نیز همین اتفاق رخ می‌دهد.

این در حالی است که این فناوری از امنیت بسیار بالایی نسبت به کارت‌های بانکی برخوردار است. به‌طوری که اگر کارت‌های بانکی دارای یک رمز هستند استفاده از این فناوری سه لایه امنیتی را به همراه خواهند داشت به‌طوری که در جریان نشانه‌گذاری که براساس این نرم‌افزار انجام می‌شود اول باید طرف استفاده‌کننده رمز گوشی موبایل را باز کند، دوم رمز برنامه نشانه‌گذاری و سوم رمز کارت خواهد بود که خود امنیت آن را به شدت افزایش می‌دهد و حتی در هنگامی که گوشی موبایل مفقود شود نگرانی چندانی از بابت دسترسی به این نرم‌افزار و خالی شدن حساب بانکی وجود ندارد.

در عین حال در هنگام مفقودی گوشی و جایگزینی موبایل جدید نرم‌افزار مجدد قابلیت تعریف داشته و برنامه‌های قبلی بر می‌گردد.

سقف پرداخت‌ها و زمان اجرا

طبق آنچه که حکیمی توضیح داده این برنامه در حال حاضر قابلیت اجرا داشته و از اولین روز نمایشگاه کتاب در این محل به‌طور رسمی اجرایی خواهد شد و دستگاه‌های پزی که مورد استفاده قرار می‌گیرند از این قابلیت برخوردار خواهند بود. در ابتدا سقف قابل پرداخت با نرم‌افزاری نشانه‌گذاری ۲۰۰ هزار تومان است که تا شش ماه آینده این سقف تا ۵۰ میلیون تومان یعنی میزان خریدهای روزانه کارت‌های بانکی افزایش خواهد یافت.

نکته دیگر در رابطه با این فناوری این خواهد بود که در مراحل بعد سرویس‌های دیگری به آن اضافه می‌شوند که از آن به عنوان متحول کننده صنعت پرداخت یاد می‌شود. مرحله اول این‌که در قالب پرداخت‌هایی که از آن به عنوان پرداخت‌های "بزن و برو" در دنیا یاد می‌شود دیگر نیازی به حتی وارد کردن رمز نیست، یعنی کاربر گوشی موبایل خود را نزدیک دستگاه پز قرار داده و در کمتر از چند ثانیه پول برداشت می‌شود. فعلا قرار است سقف پرداختی برای این رقم نیز تا حدود ۲۰۰ هزار تومان تعریف شود و در آینده امکان استفاده خواهد داشت. در واقع این نوع حالتی شبیه کیف پول‌های الکترونیکی دارد.

اما در فرآیند دیگر پرداخت مربوط به فضای مجازی است. این در حالی است که در حال حاضر بخش قابل توجهی از فروشندگان ترجیح می‌دهند در قالب کانال‌ها و یا فروشگاه‌های مجازی اجناس خود را عرضه کنند که البته اکنون برای پرداخت مبلغ فرآیندی که تا حدی پیچیده است انجام می‌شود. اما در قالب نشانه‌گذاری این امکان وجود دارد که بخشی از اطلاعات مشتری که محرمانه هستند برداشت شده و مابقی در اختیار فروشندگان قرار می‌گیرد که در این حالت با شرایط امنیتی که برای آن پیش‌بینی شده پرداخت‌ها به راحتی انجام خواهد شد.

کمک دو سامانه برای اجرای فناوری نشانه‌گذاری

در راستای اجرای این برنامه بانکی دو سامانه سهند (سامانه هدایت نشانه دیجیتال) و همچنین مانا (مرکز ارائه نشانه الکترونیکی) فرآیندی را انجام می‌دهند به‌طوری که مانا شماره رمز را به نشانه و نشانه را به شماره رمز تبدیل می‌کند و بانک‌ها از طریق این شرکت‌ها می‌توانند به مشتریان خود خدمات دهند که البته ماناها می‌توانند به صورت مستقل و یا وابسته به بانک فعالیت کنند.

از سوی دیگر سامانه سهند به گونه‌ای عمل می‌کند که وقتی در پرداخت نشانه‌گذاری انجام شود آن را به مانا هدایت کرده و از آن شماره کارت را دریافت می‌کند. سهند سامانه‌ای است که به شبکه شتاب متصل است.

افزونه فروش سفارشی هم به افزونه های یاس سیستم اضافه شد

با اضافه شدن افزونه "فروش سفارشی" به افزونه های یاس سیستم، شرکتهایی که محصولات را به صورت سفارشی تولید و عرضه می نمایند نیز می توانند میزان فروش خود را با درج فرمول به دقت ثبت نمایند.

مهندس علیرضا الهیان، معاون فنی و پشتیبانی آرک ضمن اعلام این خبر افزود: شرکتهایی که محصولات خود را به صورت سفارشی عرضه می کردند و مقدار فروش و محاسبه مبلغ فروش محصولاتشان صرفا در قالب یک عدد قابل ثبت نبود، همواره با مشکل ثبت میزان فروش در فاکتور و پیش فاکتور مواجه بودند.

به عنوان مثال، مجموعه های تولید کابینت، تولید کنندگان درب و پنجره، دربهای اتوماتیک، سیستمهای مرغداری و سایر تولید کنندگان سفارشی که میزان سفارش و یا نوع کالای سفارش داده شده برای هر مشتری کاملا خاص است، عملا نمی توانستند فروش خود را به صورت دقیق ثبت و کنترل نمایند.

الهیان ادامه داد: در این افزونه، مشتری می تواند پارامترهای موثر در محاسبه قیمت محصول اعم از طول، عرض، ارتفاع و ... را با نام دلخواه تعریف نموده و در هنگام صدور پیش فاکتور و یا فاکتور، به جای ثبت یک عدد به عنوان میزان فروش، پارامترهای تعریف شده را تکمیل نموده و سیستم از حاصلضرب مقادیر یاد شده، مقدار فروش را مشخص می نماید.

وی گفت: این افزونه، عملیات ساده ای است که مشتری را از نگهداری اطلاعات به صورت دستی و خارج سیستمی بی نیاز نموده و دقت کار را بالا می برد. ضمن اینکه مقادیر محاسباتی برای هر فاکتور، علاوه بر نمایش در نسخه چاپی، قابل گزارش گیری است.

YasSystem