آکادمی مالی یاس سیستم

توانمند ســازی مدیران مالی و حســـــابداران

گروه شرکت های آرک | یاس سیستم

مقالات

مقالات تخخصی و حرفه ای در زمینه های حسابداری ، مالی ، مالیاتی ، مدیریتی و ... دانلود مقالات رایگان می باشد.

رسانه

فایل های صوتی و فیلم های آموزشی تهیه شده در آکادمی مالی یاس با محوریت آموزش حسابداری و نکات مالیاتی

دوره ها

دوره های قابل ثبت نام آکادمی این دوره ها در سطح کشور در حال برگزاری می باشندو در برگزاری آن ها از اساتید بنام بهره گرفته شده است.

مسابقات

مسابقات تخصصی با موضوعات حسابداری و دانش مالی همراه با جوایز ارزشمند امیدواریم برنده این مسابقه شما باشید.

آکادمی مالی یاس فقط یک اســــــم نیست ،
یک هدف است تا مدیران مالی و حسابداران
بر تمام نکات و زوایـــای پنـهـان مباحث مالی و مالیاتی مســلط شوند.
در آکادمی یاس ، از همکاری اساتید بنام و حرفه کشــــور اســـتفاده می کنیم و با روشــی نـویـن
به بررسی مباحث مــالــی و مــالـــیـــاتی می پردازیم."

امیرحسین طباطبائی – مدیرعامل گروه آرک

۱,۲۰۰

هزاران ساعت فیلم و پادکست آموزشی

۱۰,۰۰۰

همراهی ۱۰ هزار مدیرمالی و حسابدار

۱۸

چندین دوره مسابقات تخصصی و حرفه ای

۲۰۰

برگزاری صدها دوره در سراسر کشور

رویداد های تخصصی

آکادمی مالی یاس برگزار کننده صدها دوره و سمینار آموزشی در زمینه های حسابداری ، مالی ، مالیاتی و مدیریتی در ایران.

شما هم در سمینار های پیوسته یاس سیستم شرکت کنید و از امکانات متفاوت آن بهره مند شوید.

دورها توانمند سازی مدیران مالی و حسابداران

برای مشاهده لیست دوره ها و سیمنار ها کلیک کنید

پادکست های صوتی

در آکادمی مالی یاس ، شما دسترسی به صدها فایل صوتی آموزش در زمینه های مالی ، مالیاتی و مدیریتی دارید.

آموزش ها توسط افراد بنام و حرفه ای تهیه شده اند و می توانند در مسیر توانمندی هرچه بیشتر شما همراهتان باشند.

 

به امید آنکه سهم خود را در پیشرفت

جامعه حســابداران انجام داده باشیم…

YasSystem