آزمون ویژگی های یاس

مدت زمان آزمون ۲۵ دقیقه

*حتما اطلاعات تماس در صفحه را تکمیل بفرمایید*

موفق باشید ...

 

نام و نام خانوادگی ایمیل شماره موبایل
لطفا درمورد هرکدام از تمایزات یاس سیستم در یک خط توضیح دهید.
سادگی - چندشرکته - پروژه بیس - 6 سطحی - تنخواه - بودجه - قیمت تمام شده - ارتباطات ویژه
تمایزات اصلی یاس چیست ؟
لطفا در یک خط توضیح دهید
چرا یاس از نظر عملکرد محبوب است؟
از نظر شما کدام نرم افزارهای یاس سیستم ، برتری بیشتری نسب به رقبا دارد و چرا؟
یاس سیستم کدام یک از تاییدیه های مرتبط را داراست؟ ( ذکر 3 مورد کافیست)
چند روش آموزش برای کار با نرم افزارهای یاس سیستم پیش بینی شده و هرکدام چه حجمی از مطالب را داراست؟
یاس چند افزونه دارد و نام هرکدام چیست؟
یاس ، چند سیستم دارد و نام آن ها چیست ؟
بعد از پاسخگویی واحد پشتیبانی به تیکت مشتری در سامانه تحت وب (ابری) پشتیبانی ، از چه طریقی به مشتری اطلاع رسانی می شود؟
خدمات پشتیبانی یاس سیستم به چند شکل است؟
یاس سیستم متناسب چه کسب و کارهایی است و این کسب و کارها چه ویژگی هایی دارند؟
از نظر شما چرا یاس مطمئن است؟
کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با فیلم های آموزش کار با سیستم که بصورت رایگان در بسته های یاس وجود دارند ، صحیح است؟
بخش میز کار در یاس سیستم چه قابلیتی دارد؟
لطفا در یک خط توضیح دهید.
ویژگی های اصلی خدمات پشتیبانی یاس را بطور مختصر بفرمایید.

به امید موفقیت شما