قوانین جدید بیمه

جزییات قوانین جدید بیمه

در همه جای دنیا اشاعه بیمه همزمان با ازدیاد خطر بوده است و نظر به اینکه از دیرزمان خطر اساسی متوجه مال التجاره‌هایی بوده که از راه دریا حمل می‌شده است، بیمه دریایی نخستین نوع بیمه معمول در میان اقوام سوداگر جهان محسوب می‌شود و هنوز هم بیمه دریایی اهمیت خود را از دست نداده است. با این وجود، سابقه بیمه به عنوان یکی از عقود متعارف تجارتی که مورد نظر است آنقدرها طولانی نیست و بنظر می‌رسد که بیمه از ابداعات ایتالیایی‌ها یا اسپانیولی‌ها در قرن چهاردهم میلادی بوده باشد.

ادامه مطلب

۱۰ توصیه مهم بیمه‌ای به کارفرمایان

همان‌گونه که کارفرمایان محترم اطلاع دارند مهلت پرداخت حق‌بیمه هرماه کارکنان تا آخرین روز ماه بعد است و در صورتی که حتی یک روز پرداخت حق‌بیمه به تاخیر بیفتد، سیستم پرداخت حق‌بیمه را نمی‌پذیرد و مبلغ مذکور مشمول جریمه خواهد بود.

ادامه مطلب

بازنشستگی پیش از موعد کشاورزان با 10 سال سابقه بیمه

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان یزد از اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد اعضای این صندوق در صورت داشتن ۱۰ سال سابقه بیمه و سن ۷۰ سالگی خبر داد.

ادامه مطلب

تکنیک اصولی در مورد بیمه نیروی های ساعتی

قبل از تحلیل موضوع اجازه بدهید باهم نگاهی بیندازیم به ماده ۳۲ قانون تامین اجتماعی ، ماده ۳۲ در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند ، تعیین تکلیف می کند ، حق بیمه این افراد به ماخذ کل ذرآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می گردد که این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه ای که به حداقل مزد کارگر تعلق می گیرد کمتر باشد .

ادامه مطلب