آیا تامین اجتماعی می تواند اموال منقول و غیرمنقول را بازداشت کند؟

?واحد اجرائیات می تواند وفق ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون پس از ابلاغ اجرائیه بنا به شرایط از جمله احتمال مخفی کردن اموال توسط بدهکار، تعدد طلبکاران، ورشکستگی و سایر موارد در صورت لزوم، قبل از مهلت یکماه معادل مبلغ اجرائیه به علاوه ۳۰% مازاد آن را بازداشت نماید.

?چنانچه ملک مورد بازداشت ثبت نشده باشد وفق ماده ۴۷ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ ق.ت.ا رفتار خواهد شد.

?در زمان بازداشت مال غیر منقول واحد اجرائیات می بایست مشخصات کامل ملک مورد بازداشت از قبیل: مساحت، موقعیت، کاربری، عرصه و اعیانی، پلاک ثبتی، آدرس، نوع سند، نام مالک یا مالکین، نحوه تصرف ملک، اسامی و میزان طلب طلبکاران مقدم و همچنین تهیه تصویری از اسناد موجود مالکیت ملک را تهیه نماید.

?بازداشت اموال غیرمنقول که به نام بدهکار ثبت شده و در تصرف غیر است بلامانع است و ادعای متصرف مسموع نمی باشد.

? بازداشت اموال غیر منقول که به نام بدهکار ثبت نشده و در تصرف غیراست و بدهکار مدعی مالکیت آن می باشد، مادام که حکم قطعی از مراجع قضایی صادر نشده است ممنوع می باشد.

?بازداشت اموال غیر منقول سبب بازداشت منافع آن نخواهد شد مگر اینکه از ابتدا توسط اجرا در بازداشت باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *