توابع کاربردی اکسل برای حسابداران

توابع کاربردی و مهم اکسل برای حسابداران و مدیران مالی

مقدمه ای بر توابع کاربردی اکسل:

نرم افزار اکسل به عنوان ابزاری قدرتمند و در دسترس، نقشی حیاتی در تسهیل و ارتقای فرایندهای حسابداری ایفا می کند. آشنایی با توابع کاربردی این نرم افزار، به حسابداران کمک می کند تا امور مالیاتی، حسابداری تولیدی و شرکتی خود را به طور دقیق، کارآمد و با صرف زمان و انرژی کمتر انجام دهند.

در این مقاله، به معرفی و بررسی جامع توابع پرکاربرد اکسل در حوزه حسابداری می پردازیم و نحوه استفاده از آنها را در قالب مثال های عینی برای مشاغل تولیدی و شرکتی شرح می دهیم.

1. تابع SUM:

یکی از ابتدایی ترین و در عین حال پرکاربردترین توابع اکسل، تابع SUM است که برای جمع مقادیر سلول ها به کار می رود. این تابع در محاسبات پایه ای حسابداری مانند محاسبه جمع کل فروش، جمع هزینه ها و سود و زیان بسیار کاربردی است.

مثال 1: فرض کنید می خواهید جمع کل فروش یک شرکت تولیدی در ماه جاری را محاسبه کنید. برای این کار می توانید از فرمول زیر در سلول مورد نظر استفاده کنید:

=SUM(B2:B10)

در این فرمول، سلول های B2 تا B10 شامل مقادیر فروش روزانه هستند.

مثال 2: برای محاسبه جمع کل حقوق پرداختی به کارکنان یک شرکت شرکتی در ماه گذشته، می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

=SUM(C3:C25)

در این فرمول، سلول های C3 تا C25 شامل حقوق پرداختی به هر یک از کارکنان است.

توابع کاربردی اکسل برای حسابداران

یاس سیستم:توابع کاربردی اکسل برای حسابداران

2. تابع AVERAGE:

تابع AVERAGE که یکی از توابع کاربردی اکسل است برای محاسبه میانگین مقادیر سلول ها به کار می رود. این تابع در محاسبات آماری حسابداری مانند محاسبه میانگین قیمت فروش محصولات، میانگین نرخ سودی و زیان و میانگین حقوق پرداختی به کارکنان کاربرد دارد.

مثال 1: فرض کنید می خواهید میانگین قیمت فروش محصولات یک شرکت تولیدی که از حسابداری تولیدی استفاده می کند، در سال گذشته را محاسبه کنید. برای این کار می توانید از فرمول زیر در سلول مورد نظر استفاده کنید:

=AVERAGE(D12:D100)

در این فرمول، سلول های D12 تا D100 شامل قیمت فروش هر یک از محصولات هستند.

مثال 2: برای محاسبه میانگین نرخ سودی و زیان پروژه های مختلف یک شرکت که از حسابداری شرکتی استفاده می کند در شش ماهه اول سال جاری، می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

=AVERAGE(E5:E22)

در این فرمول، سلول های E5 تا E22 شامل نرخ سودی و زیان هر یک از پروژه ها هستند.

3. تابع VLOOKUP:

تابع VLOOKUP برای جستجو و یافتن اطلاعات در یک جدول یا بازه داده ای بر اساس یک معیار خاص به کار می رود. این تابع در حسابداری یکی از توابع کاربردی اکسل است و برای یافتن اطلاعاتی مانند قیمت تمام شده محصولات، نرخ مالیات و اطلاعات مربوط به مشتریان و تامین کنندگان کاربرد دارد.

مثال 1: فرض کنید می خواهید قیمت تمام شده یک محصول خاص با کد “A123” را در یک جدول اطلاعات محصولات پیدا کنید. برای این کار می توانید از فرمول زیر در سلول مورد نظر استفاده کنید:

=VLOOKUP(A123, F2:I100, 3, FALSE)

در این فرمول:

 • A123: کد محصول مورد نظر
 • F2:I100: بازه داده ای شامل اطلاعات محصولات (کد، نام، قیمت تمام شده و …)
 • 3: شماره ستونی که قیمت تمام شده در آن قرار دارد
 • FALSE: تطبیق دقیق با کد محصول

مثال 2: برای یافتن نرخ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) مربوط به یک کشور خاص با کد “IR” در یک جدول نرخ های مالیاتی، می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

مطالعه  نرم افزار حسابداری تحت وب

=VLOOKUP(IR, J2:L50, 3, FALSE)

در این فرمول:

 • IR: کد کشور مورد نظر
 • J2:L50: بازه داده ای شامل نرخ های مالیاتی (کد کشور، نرخ VAT و …)
 • 3: شماره ستونی که نرخ VAT در آن قرار دارد
 • FALSE: تطبیق دقیق با کد کشور
توابع کاربردی اکسل برای حسابداران

شما در حال مطالعه توابع کاربردی اکسل برای حسابداران در یاس سیستم هستید

4. تابع IF:

 تابع IF یکی از توابع کاربردی اکسل است که برای بررسی یک شرط و انجام محاسبات یا اعمال نتایج مختلف بر اساس نتیجه آن شرط به کار می رود. این تابع در حسابداری برای سناریوهای مختلفی مانند محاسبه سود و زیان، اعمال تخفیف، طبقه بندی داده ها و … کاربرد دارد.

5. تابع COUNTIF:

تابع COUNTIF برای شمارش تعداد سلول هایی که معیار خاصی را برآورده می کنند به کار می رود. این تابع در حسابداری برای شمارش مواردی مانند تعداد محصولات فروخته شده در یک بازه زمانی خاص، تعداد مشتریان با معیارهای خاص و تعداد تراکنش های مالی با نوع خاص کاربرد دارد.

مثال 1: فرض کنید می خواهید تعداد محصولاتی که در ماه گذشته فروخته شده اند را محاسبه کنید. برای این کار می توانید از فرمول زیر در سلول مورد نظر استفاده کنید:

=COUNTIF(B2:B10, ">0")

در این فرمول:

 • B2:B10: بازه داده ای شامل مقادیر فروش روزانه
 • “>0”: معیار مورد نظر (فروش بیشتر از صفر)

مثال 2: برای شمارش تعداد مشتریانی که در یک شهر خاص مانند “تهران” سکونت دارند، می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

=COUNTIF(F3:F200, "تهران")

در این فرمول:

 • F3:F200: بازه داده ای شامل آدرس مشتریان
 • “تهران”: معیار مورد نظر (آدرس شهر تهران)

6. تابع SUMPRODUCT:

تابع SUMPRODUCT برای جمع مقادیر در چندین بازه داده ای بر اساس معیارهای خاص به کار می رود. این تابع در حسابداری برای محاسبات پیچیده تری مانند محاسبه سود ناخالص یک محصول خاص در یک بازه زمانی خاص یا محاسبه کل حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان در یک دپارتمان خاص کاربرد دارد.

مثال 1: فرض کنید می خواهید سود ناخالص یک محصول خاص با کد “A123” را در ماه گذشته محاسبه کنید. برای این کار می توانید از فرمول زیر در سلول مورد نظر استفاده کنید:

=SUMPRODUCT((B2:B10>0)*(C2:C10-D2:D10), (A2:A10="A123"))

در این فرمول:

 • B2:B10: بازه داده ای شامل مقادیر فروش روزانه
 • C2:C10: بازه داده ای شامل قیمت فروش هر محصول
 • D2:D10: بازه داده ای شامل قیمت تمام شده هر محصول
 • A2:A10: بازه داده ای شامل کد هر محصول
 • “A123”: معیار مورد نظر (کد محصول A123)

مثal 2: برای محاسبه کل حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان دپارتمان “فروش” در ماه جاری، می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

=SUMPRODUCT((G3:G200="فروش")*(H3:H200), I3:I200)

در این فرمول:

 • G3:G200: بازه داده ای شامل دپارتمان هر کارمند
 • H3:H200: بازه داده ای شامل حقوق و دستمزد هر کارمند
 • I3:I200: بازه داده ای شامل اسامی کارکنان
 • “فروش”: معیار مورد نظر (دپارتمان فروش)
توابع کاربردی اکسل برای حسابداران

توابع کاربردی اکسل برای حسابداران را در یاس سیستم بخوانید

نکات پایانی توابع کاربردی اکسل:

علاوه بر توابع ذکر شده در این مقاله، توابع کاربردی دیگری نیز در اکسل وجود دارند که می توانند در امور حسابداری مفید باشند. انتخاب تابع مناسب برای هر موقعیت به نیازها و شرایط خاص آن موقعیت بستگی دارد.

تسلط بر توابع اکسل به حسابداران کمک می کند تا وظایف خود را به طور دقیق، کارآمد و با صرف زمان و انرژی کمتر انجام دهند و در نهایت به ارتقای سطح کیفی خدمات ارائه شده به مشتریان و ذینفعان کمک کنند.

مشاوره رایگان نرم افزار حسابداری و سامانه مودیان

همین حالا با دریافت مشاوره حرفه‌ای و رایگان حال کسب و کارتون رو خوب کنید!