متن توافقنامه شراکت تجاری

این توافق نامه مابین شرکت آرک (تولید کننده و صاحب امتیاز و مالک محصول یاس سیستم) با شناسه ملی 10101762121 به نمایندگی آقای امیرحسین عسکری طباطبائی به نشانی تهران خیابان نلسون ماندلا کوچه تندیس پلاک 56 و به نشانی سایت www.yassystem.com که در این توافق نامه اختصاراً “شرکـت” نامیده میشود از یک طرف و جناب عالی/سرکار که از این پس در این توافق نامه “شریک تجاری یاس” نامیده می شود به نشانی اعلام شده در فرم ثبت اطلاعات شریک تجاری از طرف دیگر منعقد می گردد.

• موضوع توافقنامه

− موضوع توافق نامه عبارت است از بازاریابی و فروش محصولات نرم افزاری “یـــاس سیستم” با مشخصاتی که در سایت رسمی شرکت قید شده در صدر قرارداد ارائه گردیده است.

• تعهدات شریک تجاری یاس

− شریک تجاری یاس متعهد می گردد کلیه مستندات و اطلاعات فنی دریافتی از “شرکت” را کاملاً محرمانه تلقی کند و در مورد حفظ و حراست از آنها و عدم افشای اطلاعات موصوف اقدام نماید. این تعهد در طول مدت توافق نامه و پس از آن همچنان بر عهده شریک تجاری یاس خواهد بود.

− شریک تجاری یاس تعهد می نماید شرایط و لیست قیمت اعلام شده توسط “شرکت” را به صورت کامل رعایت نماید.

− شریک تجاری یاس موظف است که معرفی مناسبی را از محصول ارائه دهد و در بازاریابی و فروش محصولات موضوع توافق نامه  بهترین امکانات و بیشترین توانایی خودرا بکار گیرد و تعهدات موضوع این توافق نامه را نیز به درستی و بر اساس ضوابط ابلاغی “شرکت” و قوانین و مقررات حاکم انجام دهد.

• تعهدات “شرکت”

− “شرکت” متعهد است ظرف حداکثر 48 ساعت کاری پس از وصول وجوه مربوطه، نسبت به ارائه محصول فروش رفته به مشتری معرفی شده توسط شریک تجاری یاس اقدام نماید.

− “شرکت” متعهد است ظرف حداکثر 24ساعت کاری پس از درخواست رسمی مشتری، کد فعال سازی محصول را به خریدار نرم افزار ارائه دهد.

• شرایط مالی و نحوه تسویه حساب

− قیمت فروش نرم افزارها بر اساس نرخهای مندرج در سایت رسمی “شرکت” به آدرس قید شده در صدر توافق نامه بوده و قطعی می باشد. درصد مشارکت شریک تجاری یاس دراین توافق نامه 15% از مبلغ دریافتی حاصل از فروش وی پس از کسر عوارض قانونی بوده که حداکثر طی 72 ساعت به حساب وی واریز خواهد شد.

− صدور فاکتور فروش به نام مشتری نهایی بر عهده شرکت بوده و هیچگونه روش فروش دیگری در قالب این توافق نامه معتبر نمی باشد.

• مدت زمان اجرای قرارداد

− توافق نامه حاضر از تاریخ تایید بمدت 12 ماه شمسی اعتبار دارد و طرفین می توانند در صورت توافق آن را تمدید نمایند. بدیهی است عدم تقاضای یکی از طرفین مبنی بر خاتمه توافقنامه در تاریخ یاد شده، به منزله ادامه آن است.

• نشانی طرفین

− نشانی طرفین، نشانی های مندرج فرم ارسالی بوده و طرفین متعهدند هرگونه تغییر نشانی را حداکثر ظرف مدت یک هفته کتباً به اطلاع طرف مقابل برسانند.

− این توافق نامه در شش ماده تنظیم و به تایید طرفین رسیده است.

لطفا توافقنامه را مطالعه نموده و در صورت تایید، موافقت خود را در زیر اعلام نمایید

1 + 1 = ?