• تماس با ما
۰۲۱-۲۵۹۲۴
یاس سیستم خانه » جوایز جشن روز حسابدار

جوایز جشن روز حسابدار

جوایز

جـــوایز مسابقه روز حسابدار

در این مسابقه بیش از ۷ میلیون تومان جایزه اهدا می شود...

مسابقه مقاله نویسی

۳ نفر اول – هر نفر ۵۰۰ هزار تومان
۳ نفر دوم – هر نفر ۳۵۰ هزار تومان
۶ نفر بعدی – هر نفر ۲۵۰ هزار تومان

مسابقه خاطره و تجربه

۵ نفر بهترین – هر نفر ۳۰۰ هزار تومان
۳ نفر خاطره با یاس – هر نفر ۶۰۰ هزار تومان

به بالای صفحه بردن