دوره های یاس سیستم - آکادمی مالی یاس

آکادمی مالی یاس ، با همکاری گروه شرکت های آرک اقدام به برگزاری رویدادهای تخصصی و کاربردی در زمینه های مالی ، مالیاتی و کسب و کار در قالب سمینارها و دوره های حضوری و وبینار های مجازی می کند.

تاکنون هزاران مدیرمالی و حسابدار در دوره های آکادمی مالی یاس شرکت کرده اند…

دوره های برگزار شده

این دوره ها با همکاری واحد توسعه بازار گروه آرک و آکادمی مالی یاس سیستم برگزار شده اند

گروه شرکت های آرک و آکادمی مالی یاس سیستم برگزار کننده دوره های آموزشی مالی و مالیاتی در سراسر کشور می باشد.

تقدیر از اساتید مطرح حسابداری و مدیریت در همایش خانواده یاس بعد از رونمایی از اپلیکیشن آکادمی مالی یاس

وبینار ها ( دوره های غیر حضوری)

وبینار حسابداری مدیریت

دفتر ونک – واحد توسعه – تیر 99

وبینار تحلیل مالی شرکت های بورسی

دفتر ونک – واحد توسعه – مرداد 99

وبینار جرائم پنهان ارزش افزوده

دفتر ونک – واحد توسعه – شهریور 99

وبینار حقوق و دستمزد

دفتر ونک – واحد توسعه – اردیبهشت 99

وبینار ارزش افزوده

دفتر ونک – واحد توسعه – خرداد 99

وبینار اظهارنامه عملکرد

دفتر ونک – واحد توسعه – خرداد 99

سمینارها و دوره های حضوری

گردهمایی شرکای تجاری

دفتر ونک – واحد توسعه – دی 98

گردهمایی شرکای تجاری

اصفهان – هتل خواجو – دی 98

گردهمایی خانواده یاس

تهران – سعادت آباد – اسفند 98

سمینار مهندسی مالیاتی2

تهران – بهمن 97

سمینار تخصصی اظهارنامه

تهران – خرداد 98

سمینار ارزش افزوده

تهران – آذر 98

سمینار اهمیت سیستم حسابداری

آذر بایجان شرقی – آذر 98

گردهمایی شرکای تجاری

تهران – مهر 98

گردهمایی شرکای تجاری

دفتر ونک – آذر 98

سمینار نکات ارزش افزوده

تهران – بهمن 97

گردهمایی شرکای تجاری

تهران – مهر 98

جلسه ویژگی های یاس

دفتر ونک – آذر 98

گردهمایی شرکای تجاری

دفتر جردن – آبان 97

گردهمایی شرکای تجاری

تهران – آبان 98

گردهمایی شرکای تجاری

دفتر ونک – دی 97

کارگاه معاملات فصلی و ماده 169

دفتر جردن – آبان 97

سمینار مدیریت کسب و کار

تهران – هتل المپیک

سمینار ارزش افزوده

تبریز – دی 96

بزرگ داشت روز حسابدار

تهران – پژوهشکده

سمینار معرفی یاس سیستم

تهران – هتل المپیک

سمینار نکات مهم مالی مالیاتی

یزد

این دوره ها با همکاری واحد توسعه بازار گروه آرک و آکادمی مالی یاس سیستم برگزار شده اند

نجات کسب و کار
با دانایی و توانایی حسابداران

مهندس طباطبائی – مدیرعامل گروه آرک