سربار جذب نشده تولید و برخورد حسابرسان با آن

?هزینه های جذب نشده در تولید در واقع همان انحراف ظرفیت نا مساعد می باشد که از تفاوت بین سطوح ظرفیت برآوردی با تولید واقعی بدست می آید.

?نرخ جذب سربار ثابت بر اساس سطح ظرفیت برآوردی محاسبه و براساس تولید واقعی به حساب کالای در جریان ساخت لحاظ میگردد.

?حال اگر بین تولید بودجه شده و واقعی تفاوتی وجود داشته باشد، مابه تفاوت تحت عنوان انحراف ظرفیت یا همان سربار جذب نشده شناخته می شود.

 

? اما برخورد حسابرسان با سربار جذب نشده:

?اکثر موسسات حسابرسی به دلیل بار مالیاتی که سربار جذب نشده برای شرکت دارد از درج بند در این خصوص درگزارش حسابرسی صرف نظر میکنند.

?ولی به صورت اصولی اگر مبلغ این انحراف با اهمیت باشد با توجه به تاثیری که بر روی سود خالص و موجودی کالای ساخته شده و درجریان ساخت پایان دوره داردمی بایست برحسب اهمیت در قسمت مبانی اظهار نظر به عنوان بند گزارش ارائه گردد.

? مردود یا مشروط نمودن گزارش بسته به اهمیت آثار ناشی از این رویداد دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *