سمینار مهندسی مالیاتی
در ۲۵ ام بهمن ماه ، با سخنرانی دکتر اسماعیل اسماعیلی ،
جناب آقای غفار زاده و دکتر صفایی
در دانشگاه تهران برگزار شد

کارگاه معاملات فصلی و ماده ۱۶۹مکرر
در ۳۰ ام آبان ماه ، با تدریس دکتر صفایی مدرس دوره های مالیاتی
در سالن کنفرانس ساختمان گروه شرکت های آرک برگزار گردید

کارگاه تفسیر قانون ارزش افزوده
در ۱۱ ام مهر ماه ، با تدریس دکتر صفایی و جناب آقای مردانی ممیز مالیاتی شمال تهران
در سالن کنفرانس ساختمان گروه شرکت های آرک برگزار گردید

سمینار تفسیر قانون ارزش افزوده
در ۶ ام دی ماه ، با سخنرانی معاونین محترم ارزش افزوده کل کشور
و ۱۰۰ میهمان در سالن نهاد ریاست جهموری برگزار شد

سمینار تفسیر قانون ارزش افزوده
در ۱۲ ام بهمن ماه ، با سخنرانی معاونین محترم ارزش افزوده استان آذربایجان شرقی
و ۲۰۰ میهمان در سالن فرهنگی صدرا برگزار شد

سمینار بررسی اصلاحیه قانون مالیات ها
در استان یزد با سخنرانی مدیرکل و معاونین محترم استان
و بیش از ۱۷۰ میهمان برگزار شد