بعد از مطالعه سوالات، پاسخ آنها را از لیست انتخاب نمایید

توجه: از پاسخ سوال مطمئن شوید. چون بعد از ارسال، امکان اصلاح پاسخ ها وجود ندارد

سوالات مسابقه:

4 + 4 = ?