سیستمهای هزینه یابی:

?۱) هزینه یابی واقعی: در این سیستم مواد ، دستمزد و سربار به قیمت واقعی جذب تولید می شوند و از روش ثبت ادواری جهت ارزیابیبهای تمام شده کالای ساخته شده و کالای در جریان ساخت و همچنین ارزیابی موجودی ها استفاده می شود این سیستم در مؤسساتی که فعالیت گسترده ای ندارند کاربرد دارد

?۲) هزینه یابی نرمال: در این سیستم مواد و دستمزد به نرخ واقعی و سربار بر اساس یک نرخ از قبل تعیین شده جذب تولید می شوند ( این نرخ به نرخ جذب سربار مشهور است)

?دلایل استفاده از نرخ جذب سربار:

? بسیاری از اطلاعات مربوط به سربار واقعی تنها در پایان دوره مالی قابل تعیین شدن و ارزیابی هستند(هزینه استهلاک و هزینه عوارض و…) بنابراین برای محاسبه بهای تمام شده یک واحد محصول که در طی سال ساخته می شود نمی توان تا پایان سال منتظر شد تا اطلاعات مربوط به هزینه (بهای تمام شده) مشخص گردد

? بسیاری از هزینه های سربار در طی دوره مالی به طور یکنواخت ایجاد نمی شوند بنابراین لازم است که یک نرخ واحد برای سربار محاسبه ، تا بهای تمام شده هر واحد محصول از نظر سربار تفاوتی در طی دوره مالی نداشته باشد.

?۳) هزینه یابی استاندارد: بر اساس این سیستم کلیه عوامل بهای تمام شده (مواد، دستمزد و سربار) بر اساس یک نرخ استاندارد و از قبل تعیین شده جذب تولید می شوند و در پایان سال ، بعد از مشخص شدن مبلغ واقعی هزینه ها مبالغ استاندارد با

?هزینه های واقعی مقایسه و انحرافات محاسبه و دلایل این انحرافات مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

شاید این مقالات برای شما جالب باشند :

روشهای هزینه یابی:

?هزینه یابی سفارش کار: در این روش محصولات بر مبنای سفارش مشتری تولید می گردد ( شرکتهای هواپیما سازی ، شرکتهای کشتی سازی و…)

? هزینه یابی مرحله ای : در این روش محصولات طی مراحل مختلفی تولید می گردند در این گونه شرکتها که از این روش استفاده می کنند محصولات به شکل انبوه و مشابه تولید می شوند و اول محصول تولید ، سپس بازاریابی برای محصول صورت می گیرد ( لوازم اداری ، لوازم خانگی و ….)

? هزینه یابی محصولات مشترک: این روش در مؤسساتی کاربرد دارد که در طی فرایند تولید با ساخت و تولید چند محصول مختلف مواجه می شویم ( شرکتهای تولید لبنیات و ….)

? هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC : هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر اساس عواملی که محرک هزینه نامیده می شوند ، هزینه ها جذب تولید می شوند یعنی هر قسمت از فرایند تولید که فعالیت بیشتری در آن صورت میگیرد هزینه بیشتری جذب خواهد شد.

این مقاله را برای دوستانتان بفرستید

تلگرام
ایمیل
واتساپ
اسکایپ