شرایط پرداخت غرامت دستمزد ایام بیکاری

? غرامت دستمزد ایام بیماری، در صورت برقراری شرایط زیر قابل پرداخت است:

?بیمه شده ازکارافتاده کلی نباشد.

?کارفرما طبق ضوابط ومقررات دیگری مکلف به پرداخت حقوق بیمه شده بیمارخودنباشد.

?بیمه شده در ایام بیماری حقوق یا مزد از کارفرما دریافت ننموده باشد و برای وی مزد مطرح باشد.

?استراحت پزشکی بیمه شده به تائید مراجع پزشکی ذیربط رسیده باشد.

?در تاریخ اعلام بیماری، بیمه شده مشغول بکار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *