علل ورشکستگی شرکت ها

علل ورشکستگی شرکت ها - نرم افزار حسابداری یاس سیستم

موارد مهمی که می توانند علل ورشکستگی شرکت ها باشند، عبارتند از :

• شرایط اقتصادی و وضعیت بازار تقاضا
• تامین منابع مالی
• عدم ایجاد مزیت رقابتی
• عدم شناخت نیازهای مشتریان
• عدم استفاده از نیروهای متخصص و باتجربه
• عدم تفکیک وظایف و کنترلهای داخلی مناسب
• قیمت گذاری اشتباه محصولات، خدمات و فرآیندهای کنترل موجودی کالا
• ضعف در بازاریابی
• سیاستهای نامناسب مدیریتی

سپس به تشریح هریک از موارد خواهیم پرداخت تا بیش از پیش با نکات مهم علل ورشکستگی شرکت ها آشنا شویم.

 

۱. شرایط اقتصادی وضعیت بازار تقاضا

شرایط نامساعد اقتصادی ، تورم بالاو یا بروز شرایط خاص بازار تقاضای آن کسب و کار می تواند یکی از مهم ترین علل ورشکستگی شرکتها باشد. اقتصاد، گرایش به رشد و شکوفایی دارد و این تمایل سبب افت و خیزها و یا رکود اقتصادی می گردد که از روندهای این چرخه است .

با بروز رکود اقتصادی، هزینه ها و نیز اعتماد به نفس خصوصا شرکت های کوچک و متوسط رو به کاهش رفته و درنتیجه کاهش درآمد و سود دهی، آن کسب و کار را به تعطیلی سوق می دهد. دراین حالت کنترل هزینه ها و بودجه ریزی برای کنترل منابع می تواند راهکاری مناسب درجهت جلوگیری از ازدست دادن سهم بازار تقاضا باشد.

برای بررسی میزان هزینه های دوره _ای و نحوه بودجه ریزی، بهترین راهکاراستفاده از نرم افزارهای حسابداری حرفه ای مانند نرم افزار حسابداری یاس سیستم است که دارای گزارشات بسیار حرفه ای و سیستم بودجه بندی نیز می باشد.

در‌‌‌بسیاری از کسب و کارها ، که دارای بازار تقاضای خاصی هستند، تغییرات ناشی از رشد صنایع ، منجربه کاهش فروش و حتی گاهی منجر به برون رفت کالاهای قدیمی و درنتیجه ازدست رفتن بازار تقاضای آن کسب و کارمی شود. بدیهی است دراین حالت جایگزینی محصول و اصلاح سبد محصولات می تواند سیاستی در راستای تغییر جایگاه شرکت از مرحله افول در چرخه عمر آن شرکت، به مرحله رشد دوباره گردد.

علل ورشکستگی شرکت ها

علل ورشکستگی شرکت ها را در یاس سیستم بخوانید

 

۲. مهم ترین علل ورشکستگی شرکت ها ، تامین منابع مالی

دربسیاری از موارد، شرکت ها برای دستیابی به منابع مالی بیشتر، اقدام به اخذ انواع وام ها از موسسات و بانک‌ها می نمایند. که این، با کاهش درآمد ، سبب بروز مشکلات و خطراتی برای تداوم فعالیت واحد ها می گردد و می تواند منجر به ورشکستگی شرکت ها شود.

درحالی که می توانند با اقدام به تولید سفارشی و اخذپیش دریافت ، کنترل هزینه‌ها و کاهش بهای تمام شده با راهکارهای مناسب ، بدون اخذ وام و تحمیل هزینه های مضاعف، به ثبات جایگاه خود و بقای شرکت کمک شایانی نمایند.

کنترل میزان وام های دریافتی و بررسی حجم پیش دریافت‌ها ، کنترل سفارشات دریافتی و تعیین بهای تمام شده هر سفارش نیاز به دریافت گزارشات حرفه ای دارد که تنها از عهده نرم افزارهای کارآمد و توانمندی مانند نرم افزار حسابداری شرکتی یاس سیستم بر می آید.

 

۳. عدم ایجاد مزیت رقابتی

در بازار رقابتی امروز، ایجاد مزیت رقابتی بسیار مهم است . متاسفانه اکثر واحدهای تجاری با الگو برداری از شرکت های رقیب دقیقا پا جای پای آنان می گذارند و در نتیجه همواره عقب تر از رقبا درحرکتند که این در شرایط اقتصادی حاد، منجر به ازدست دادن سهم بازار آنان می گردد. ایجاد مزیت رقابتی، یکی از ترفندهایی است که می‌توان با استفاده از بررسی نقاط ضعف رقبا و تقویت آن ضعف‌ها در واحد تجاری خود به آن دسترسی پیدا کرد.

 

۴. عدم شناخت نیازهای مشتریان

اگر واحدهای تجاری نتوانند خواسته ها و نیازهای مشتریان را ارزیابی نمایند و انعطاف پذیری لازم را در ارائه آن محصولات و یا خدمات مورد نیاز مشتریان نداشته باشند، نمی توانند سهم و جایگاه خود را در بازار تقاضا افزایش دهند.

خصوصا شرکت های کوچک و متوسط می دانند که همواره رقیبی با نقدینگی و نیروهای متخصص و توان بالاتر وجود دارد که می تواند خطرات بسیار جدی برای جایگاه آنان باشد. بسیار مهم است که در محصولات و خدمات و بازاریابی انعطاف پذیر بوده و بر اساس نیاز مشتریان و بازار تقاضا به فعالیت خود ادامه دهند.

 

۵. عدم استفاده از نیروهای متخصص و با تجربه

در شرکت های کوچک و متوسط ، معمولا برای کاهش هزینه ها، از افراد غیر متخصص خصوصا در بخش مالی استفاده می شود. که این ، سبب بروز اشتباهات بسیار جدی در محاسبات و ارائه گزارشات شده و نیز سبب اخذ تصمیم گیری‌هایی بسیار خطرناک می گردد که با گذر زمان سبب ازدست رفتن سهم بازار واحد ها و از دست دادن بازار رقابتی می‌شود.

مطالعه  من بعنوان مدیر میخواهم مذاکرات موفقی را داشته باشم!

اشتباهاتی مانند اعطای اعتبار بیش از اندازه به مشتریان ، عدم وصول مطالبات، اشتباهات محاسباتی مکرر و عدم ارائه به موقع گزارشات قانونی لازم ، از انواع خطاهای رایجی است که می _تواند واحدهای تجاری را به ورطه نابودی بکشاند. لازم بذکر است؛ استفاده ازگزارشات حرفه ای نرم افزارهایی مانند نرم افزار یاس سیستم می تواند در این راستا کمک شایانی بنماید.

 

علل ورشکستگی شرکت ها

عدم تفکیک وظایف و کنترل‌های داخلی مناسب را در یاس سیستم بخوانید

۶. عدم تفکیک وظایف و کنترل‌های داخلی مناسب شایع تری علل ورشکستگی شرکت ها

تفکیک وظایف یکی از مهمترین روش‌های مدیریتی است که می بایست در شرکت‌ها بطور جدی تری ارزیابی و تخصیص گردد.

تفکیک وظایف کنترل‌‌های داخلی را ساده تر و نتیجه بخش تر می نمایند . این روش، سبب کاهش اشتباهات و تبدیل تهدیدات به فرصت‌های بسیاری در بازار رقابتی می‌گردد. کاهش اشتباهات، نظم درانجام امور کارها، رسیدگی به نیازهای مشتریان ، همگی این عوامل منجربه رضایتمندی و وفاداری مشتریان شده و جایگاه شرکت‌ها را دربازار تقاضا ثبات بیشتری می بخشد.

استفاده ازگزارشات حرفه ای نرم افزارهای حسابداری مانند نرم افزار یاس سیستم ، شرکت ها را قادر می سازد تا با مغایرت گیری بین عملکرد واحدها خطایابی نموده و صحیح ترین و سریعترین گزارشات را برای تصمیم گیری های مدیریتی آماده نمایند و آنان را از خطر ورشکستگی نجات دهد.

 

۷. قیمت گذاری اشتباه محصولات و خدمات

دربسیاری از موارد، قیمت گذاری اشتباه محصولات و خدمات منجر به از دست دادن جایگاه و سهم بازار شرکت‌ها می‌شود و یکی از علل ورشکستگی شرکت ها است.

فرقی نمی کند که این قیمت گذاری بالاتر از قیمت رقبا و یا خیلی پایین تر از قیمت آنان باشد. گاهی قیمت‌های خیلی پایین‌تر، ذهنیت مشتریان را به بی کیفیتی و عدم کارآمدی محصول و خدمات ارائه شده توسط واحد تجاری سوق می دهد. اگر بخواهیم دقیق تر به مبحث قیمت گذاری بپردازیم ،در اولین گام می بایست، به بررسی قیمت همان محصول با همان کیفیت مشابه و یا همان خدمات در بین رقبا اشاره نماییم .

سپس نوبت به بررسی بهای تمام شده واقعی هر محصول و خدمات می رسد ، اصلاح فرآیند ها می تواند به کاهش بهای تمام شده کمک شایانی بنماید . برای محاسبه بهای تمام شده واقعی می بایست از نرم افزارهای حرفه ای حسابداری مانند نرم افزار یاس سیستم استفاده نمود. با رعایت این موارد می توان قیمتی مناسب برای هر محصول و‌ یا خدمات ارائه شده تعیین نمود تا رضایت مشتری و در پیامد آن وفاداری مشتری را نتیجه گرفت.

 

۸. ضعف در بازاریابی

ضعف دربازاریابی و معرفی محصول یا خدمات قابل ارائه به مشتریان ، سبب می گردد تا شناختی در بازار‌تقاضا ایجاد نشده و در نتیجه مشتریان جذب محصولات و یا خدماتی شوند که از بازاریابی بیشتر و تبلیغات جذاب تری برخوردارند. بدیهی است که این سبب می‌شود تا رقبا پیشی گرفته و سهم بازار را از‌آن خود کنند و بتدریج شرکت را به ورطه ورشکستگی سوق دهد.

روش های مختلف تبلیغاتی ، ایجاد پاداش خرید و سایر روش‌های ایجاد جذابیت؛ نظر مشتریان را جلب کرده و به شرکت ها امکانی برای معرفی بیش از پیش محصولات و خدمات را می دهد.

 

علل ورشکستگی شرکت ها

سیاست های نامناسب مدیریتی علل ورشکستگی شرکت ها را در یاس سیستم بخوانید

۹. سیاست های نامناسب مدیریتی سهل انگاری علل ورشکستگی شرکت ها

یکی دیگر از عوامل ورشکستگی شرکت ها، اخذ سیاست های نامناسب مدیریتی در راستای مدیریت بحران می باشد. مانند تعدیل نیروی انسانی و  افزایش حقوق کارمندان نابجا که سبب می شود کارکنان باتجربه از واحد تجاری حذف شده و سبب بروز هزینه های جبران ناپذیری برای منابع انسانی و سازمان گردند. و یا حذف برخی محصولات که بصورت موقت از تقاضای مناسبی برخوردار نیستند.

عدم بررسی هزینه ها و یا حذف هزینه های لازم با استناد بر گزارشات خطا ، تمامی اینها بازتابی از عدم اطلاع رسانی مناسب به مدیریت می باشد . اگر از نرم افزارهای مالی حرفه ای برای ایجاد گزارشات حرفه ای متنوع استفاده کنیم ، می توانیم از اخذ سیاست های نامناسب مدیریتی پیشگیری نماییم.

شاید بسیاری عوامل دیگر در ورشکستگی شرکت ها دخیل باشد که دراین مقاله به عمده ترین آنها اشاره شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان نرم افزار حسابداری و سامانه مودیان

همین حالا با دریافت مشاوره حرفه‌ای و رایگان حال کسب و کارتون رو خوب کنید!