" /> استخدام | یاس سیستم

به ما ایمیل بفرستید

در کسب و کار با ما شریک باشید!

شما می توانید در هر کاری که مشغول هستید، شریک تجاری ما باشید و در کنار فعالیت در شغل حرفه ای تان، درآمد مطمئن و معتبر کسب کنید!

“شرکای تجاری” یاس سیستم، با معرفی کسب و کارهایی که نیاز به نرم افزار مناسب، مطمئن و یکپارچه دارند، در فروش آن با ما شریک خواهند بود. این شراکت می تواند آشکار بوده و توسط این شرکت نیز معرفی شوید و یا حتی شما می توانید شریک تجاری پنهان ما باشید.

در این صورت بدون اینکه از شما نامی برده شود، در فروشی که به ثمر می رسانید با ما شریک خواهید بود.

مطمئن باشید اطلاعات شما تحت هیچ شرایطی بدون رضایت شما ارائه نخواهد شد.

اگر حتی یک کسب و کار را می شناسید، همین الان شریک تجاری ما شوید و برای خود درآمد مطمئن و حرفه ای کسب کنید.