مدیریت ریسک و تعریف ریسک

بررسی مدیریت ریسک و تعریف ریسک

بنابه تعریف ویکی پدیا ، ریسک به معنای احتمال نوسانات آتی نرخ بازدهی می باشد و بنا بر تعریف وبستر ، ریسک به معنای شانس  بروز زیان یا آسیب دیدگی از یک خطر معین می باشد. دستیابی به ثروت و سود ناشی از سرمایه گذاریها از آنجا که با گذر زمان مرتبط است ، همواره با موضوعی تحت عنوان مخاطره یا ریسک مواجه بوده است.

درادبیات مالی ، ریسک را می توان بصورت رویدادهای غیر منتظره که معمولا بصورت تغییر در ارزش دارایی ها یا بدهیها می باشد، تعریف نمود. بعبارتی ریسک به معنای انحراف نتایج واقعی از نتایج برآوردی سرمایه گذار می‌باشد.

مدیریت ریسک و تعریف ریسک

مدیریت ریسک و تعریف ریسک

انواع ریسک

از ریسک و انواع آن می توان موارد ذیل را نام برد:

ریسک مالی(ریسک بازارسرمایه)، ریسک نرخ بهره، ریسک نقدینگی، ریسک نرخ ارز، ریسک بازارمحصول، ریسک منابع انسانی، ریسک عدم پرداخت وام، ریسک تورمی و …

 

ارزیابی ریسک

به فرآیند کلی برآورد نمودن میزان ریسک و تصمیم گیری در خصوص قابل تحمل بودن ریسک ، ارزیابی ریسک گفته می شود.

انواع ریسک در بازار سرمایه

کل ریسک بازار را می توان به دو دسته ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک تقسیم نمود

۱- ریسک سیستماتیک

این نوع ریسک بر روی تمام سهام بازار و با مقادیر مختلفی تاثیر می گذارد. وجود این ریسک اجتناب ناپذیر بوده و سرمایه_ گذاران برای کسب سود ناچار به تحمل آن می باشند.

۲- ریسک غیر سیستماتیک

این نوع ریسک بطور معمول تنها بر یک نوع سهام مشخص تاثیر می گذارد. این نوع ریسک را می توان با انتخاب بهینه سهام تشکیل دهنده سبد کاهش داد. بنابراین می توان با انتخاب مناسب سهام  برآیند این ریسک را به صفر نزدیک نمود.

 

روشهای اندازه گیری ریسک

شاخصهای مختلفی برای تبیین نوسانات مورد استفاده قرار می گیرد که بعضی از مهم ترین آنها عبارتست از :

۱- دامنه تغییرات

۲- متوسط انحراف خطی (متوسط قدر مطلق انحرافات)

۳- واریانس(متوسط مجذور انحرافات)

۴- انحراف معیار

ریسک، شدت تغییرات بازده سهم در دوره های گذشته است که برابر است با انحراف معیار آن.

مطالعه  قیمت نرم‌افزار حسابداری به چه عواملی بستگی دارد؟

 

مدیریت ریسک سرمایه گذاری با یاس سیستم:

سرمایه گذاری ، نیازمند مدیریت است .زیرا دستیابی به ثروت سود ناشی از سرمایه گذاری از آنجا که با گذشت زمان ارتباط دارد، همواره با خطر یا ریسک مواجه بوده است. بدلیل آن که برای تصمیم گیری در بازار سرمایه موارد متعددی نقش و تاثیر دارند، ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه بسیار بالا است .

بعنوان مثال می توان به نحوه تنظیم سبد سهام و تاثیر آن بر میزان سود و کاهش ریسک وخطر اشاره نمود. از این رو انتخاب و ترکیب بهینه یا به تعبیری بهتر تنوع سهام موجود در یک سبد سهام می تواند منجر به کاهش ریسک در بازار سرمایه شود.

ضریب همبستگی در تعیین تراز کی بازده سبد سهام بسیار مهم می باشد اگر ضریب همبستگی کمتر از یک باشد و به سمت منفی میل کند بیشتر به کاهش ریسک سبد کمک می کند. ضریب همبستگی منفی ، ریسک سبدسهام را به شدت کاهش می دهد.

زیرا در چنین حالتی ، وقتی که یکی از سهام روندی منفی داشته باشد سایر سهام ها می توانند سیر مثبت داشته باشند.

 

منابع جهت مطالعات بیشتر مدیریت ریسک و تعریف ریسک

Risk management and financial derivatives،The North American Journal of Economics and Finance, Available online 17 July 2012.

مطالعه ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های درمانده مالی ، صالحی آزاد،کریمی نصرت، آزمایش،۱۳۹۸ ،

دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری.

تأثیر عملکرد شرکت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام، راهبرد مدیریت مالی » پاییز ۱۳۹۹ – شماره ۳۰ علمی-پژوهشی/ISC ‏

ریسک سقوط قیمت سهام : احساسات سرمایه‌گذاران و نقش تعدیل‌گر مدیریت سود، تنانی، مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی، پاییز۱۳۹۹، شماره ۴۷

محدودیت فروش کوتاه مدت و خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر کارایی سرمایه‌گذاری، رستمی، طالبی، چشم انداز حسابداری و مدیریت » تابستان ۱۳۹۹، دوره سوم – شماره ۲۷ ‏(۱۲ صفحه – از ۱۳۴ تا ۱۴۵)

https://chance-chart.com

http://iranbourseonline.biz

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان نرم افزار حسابداری و سامانه مودیان

همین حالا با دریافت مشاوره حرفه‌ای و رایگان حال کسب و کارتون رو خوب کنید!