نیاز به مشاوره خصوصی دارید؟

درمـورد   ســــمینار   ســــوالی   دارید  ؟
با   مشــاورین   خــود   در تماس   باشید

مـــــا در کنار شــــما هستیم ...

شرکت در این سمینار رایگان است و تمامی هزینه های حضور شما توسط گروه شرکت های آرک و یاس سیستم پرداخت شده

در صورتی که درمورد سمینار سوال و ابهامی دارید و یا مشاوره می خواهید ، می توانید با مشاورین متخصصی ما در ارتباط باشید

۰۹۰۲۰۰-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۲۵-۲۵۹۲۴

۰۲۱-۲۵۹۲۴

YasAdmin2@

Academy@Yassystem.com

گروه شرکت های آرک | Arkgroup.ir