نحوه افزایش دستمزد سال ۹۶:

☀️ حداقل مزد سال ۱۳۹۶ کارگران مشمول قانون کار و مزایای رفاهی و انگیزه ای مرتبط با آن

?۱_ حداقل مزد سال ۱۳۹۶ : روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال .

?۲_ نحوه افزایش مزد در مورد کارگرانی که سال یا سالهای قبل در کارگاه شاغل بوده اند :

? مزد روزانه سال ۱۳۹۶ = عدد ثابت ۶۷۶۸ ریال ➕ ۱/۱۲ضربدر مزد روزانه اسفند ۱۳۹۵ .

? که از فرمول تابع خطی ( درجه اول ) به شرح زیر بدست میآید :
Y = ax + b + e
Y = مزد روزانه سال ۱۳۹۶
a = مزد روزانه اسفند ۱۳۹۵
x = درصد افزایش مزد ( در سال ۱۳۹۶برابر ۱۲٪ )
b = عدد ثابت ( در سال ۱۳۹۶ روزانه ۶۷۶۸ ریال)
e = افزایش روزانه پایه سنوات (در سال ۱۳۹۶ روزانه ۱۷۰۰۰ ریال از سالروز استخدام )

 

?۳_ پایه سنواتی سال ۱۳۹۶ : روزانه ۱۷۰۰۰ ریال * از سالروز استخدام به دستمزد کارگرانی که دارای سابقه کار از سال ۱۳۹۵ هستند افزوده خواهد شد.

 

پیشنهاد ویژه: سیستم دستمزد یاس سیستم را ببینید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *