یکی از سیستم های بسیار پر کاربرد در شرکت ها و موسسات سیستم های کارگزینی و حقوق و دستمزد می باشد .در سیستم حقوق و دستمزد یاس تلاش بر آن بوده است تا تمام مطالب مربوط به پرونده پرسنلى افراد به كاملترین شیوه ممكن در سیستم ثبت و نگهدارى شود. دسته بندی اطلاعات، ارائه گزارشات متنوع و مفید، نگهدارى دقیق مشخصات پرسنلى و سرعت در ورود اطلاعات مسائلى است كه در این سیستم مد نظر بوده است.

اقلام پرداختی و کسور در این سیستم به صورت كاملا پارامتریك و هوشمند طراحى و پیاده سازى شده است. شما با داشتن این سیستم بر انجام امور مربوط به حقوق و دستمزد تسلط كافى داشته و قادر به انجام هر گونه تغییرى در تعاریف و اطلاعات پایه‏ مى باشید. در این سیستم نیز امكان معرفی چند کارگاه و چند لیست بیمه به صورت هم زمان می باشد.