کدینگ معتبر پروژه ای

شرکت های پروژه ای الزامات و محدودیت های خاص خود را دارند و چنانچه شما در یک شرکت پروژه ای یا سفارشی از کدینگ مالی مناسبی استفاده ننمایید نمی توانید از معجزه اطلاعات در پیشبرد کسب و کارتان بهره مند گردید. بهره گیری از کدینگ معتبر ویژه شرکت های پروژه ای یکی از ارزش های یاس سیستم برای پیشبرد کسب و کارتان خواهد بود.
این کدینگ تا سطح معین بوده و بر اساس آخرین استانداردهای مالی و با در نظر گرفتن نیازمندی های شرکت های پروژه ای تهیه گردیده است.

کدینگ معتبر پروژه ای

مدیریت پروژه در هلدینگ

یکی از قابلیت های مهم در یاس سیستم امکان ثبت و مدیریت چندین شرکت در قالب هلدینگ است و شما می توانید گردش یک پروژه یا فعالیت را در شرکت های مختلف کنترل و مدیریت نمایید. همچنین می توانید گزارشات سود و زیان ، گزارش دفتر پروژه و تراز پروژه را به تفکیک هر شرکت بررسی و مدیریت کنید.

مدیریت پروژه در هلدینگ

مدیریت هزینه های پروژه

در یاس سیستم می توانید تمامی دریافتی ها، پرداختی ها، مواد مصرفی، تولید محصولات، فروش کالا یا خدمات و همچنین کلیه هزینه های هر پروژه را ثبت و گزارشگیری کنید. کنترل یکپارچه اطلاعات مربوط به یک پروژه در تمامی سرفصل ها به حدی کاربردی و ارزشمند است که می تواند شما را در مدیریت و هدایت کسب و کارتان یاری کند و سادگی دسترسی به آن به شما کمک می کند تا بدون وابستگی به ابزارهای کمکی مثل اکسل و یا اشخاص دیگر به راحتی از جزئیات هزینه های هر پروژه مطلع باشید.

مدیریت هزینه های پروژه

قیمت تمام شده پروژه

در سیستم انبار یاس سیستم شما می توانید تمامی ثبت های انبار از جمله رسید انبار، حواله انبار، حواله فروش، رسید از تولید و … را به تفکیک پروژه یا سفارش ثبت و گزارشگیری کنید. بعنوان نمونه می توانید در فرم حواله انبار کالاهای مختلف را برای تولید یک سفارش یا برای یک پروژه از انبار خارج کرده و در نرم افزار مالی یاس، هزینه ها را به پروژه یا سفارش تخصیص دهید و با این کار قیمت تمام شده پروژه یا سفارشتان را بدست آورید.

قیمت تمام شده پروژه

گزارشات به تفکیک پروژه

شما می توانید در سیستم های مالی، صندوق، انبار و فروش یاس سیستم، پروژه یا سفارش دلخواهتان را فیلتر کرده و از گزارشات متنوع یاس سیستم در زمینه هزینه، درآمد، مصرف مواد، دریافتی و پرداختی و … به تفکیک پروژه بهره ببرید. به عنوان نمونه در سیستم انبار شما می توانید علاوه بر دسترسی به گزارشات کاردکس کالا و کاردکس سریال کالا، از گزارش کاردکس پروژه در تصمیم گیری ها استفاده کنید. همچنین در سیستم مالی می توانید از گزارش گردش عملیات پروژه با فیلترهای متعدد در مدیریت و راهبرد پروژه ها استفاده نمایید.

گزارشات به تفکیک پروژه