• یاس مارکت رستورانی:
  • منوی قابل تعریف توسط کاربر و امکان استفاده از تصویر دلخواه مانند عکس غذای تهیه شده توسط خودتان
  • تعریف و مدیریت مشتریان ثابت (مشترکین)
  • تعریف سقف مبلغ برای صدور بن جایزه
  • درصد تخفیف خودکار برای مناسبت ها
  • تعریف میزها
  • امکان ثبت سفارشات مختلف یک میز و در پایین صدور یک فاکتور فروش
  • جستجوی ساده ی فاکتور فروش صادر شده جهت ویرایش
  • امکان فروش کالا توسط دستگاه بارکد خوان
  • امکان استفاده از مانیتورهای لمسی
  • چاپ فاکتور به شکل دلخواه و تغییر شعارهای تبلیغاتی فاکتور توسط کاربر
  • چاپ قبض صندوق جهت تحویل وجه نقد به حسابداری
  • ایجاد سطوح دسترسی در امکانات برنامه (عدم مشاهده فاکتور روز قبل و حذف فاکتور فروش) و در صندوق (عدم مشاهده فاکتورهای سایر صندوق ها)