• یاس مارکت فروشگاهی:
 • هماهنگ با انواع بارکد خوان ها
 • امکان چاپ بارکد با پرینتر لیزری
 • امکان صدور فاکتورفروش موقت (بدون تاثیر در بخش مالی و انبار)
 • چاپ اتیکت قیمت فروش
 • جستجوی ساده ی کالا در زمان فروش توسط نام و سایر مشخصات
 • امکان تعریف مجموعه ( فروش چند تا کالا تحت یک عنوان )
 • تخصیص تخفیف به سه روش (1-حراج 2-تخفیف به هر ردیف 3-تخفیف در زمان ثبت به شکل ریالی یا درصدی )
 • امکان رند نمودن مبلغ فاکتور
 • فروش اقساطی
 • فروش توسط سریال کالا
 • اعمال مالیات ارزش افزوده
 • چاپ فاکتور به شکل دلخواه و تغییر شعارهای تبلیغاتی فاکتور توسط کاربر
 • چاپ قبض صندوق جهت تحویل وجه نقد به حسابداری
 • ایجاد سطوح دسترسی در امکانات برنامه (عدم مشاهده فاکتور های روز قبل و حذف فاکتور فروش ) و در صندوق (عدم مشاهده فاکتور های سایر صندوق ها)
 • اتصال به دستگاههای کارتخوان (ارسال قیمت فاکتور بر روی دستگاه کارتخوان و دریافت و آنالیز جواب بعد از کشیدن کارت و وارد کردن رمز خرید از سمت مرکز)