تعیین سقف 13 سال معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی و معدنی

 قانون جدید مالیات های مستقیم که از ابتدای فرودین ۹۵ اجرایی شده، دامنه وسیعی از معافیت ها را برای واحدهای تولیدی و معدنی را در نظر گرفته که بر اساس آن می توانند تا ۱۳ سال از پرداخت مالیات معاف باشند.

تعیین سقف 13 سال معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی و معدنی
در این قانون ۱۰۰درصد درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی، اشخاص حقوقی غیردولتی اگر در مناطق کمتر توسعه یافته باشد به مدت ۱۰ سال و در سایر مناطق به مدت ۵ سال از مالیات معاف است.
همچنین در صورت استقرار این واحدها در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی میزان معافیت در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۳ سال و در سایر مناطق به ۷ سال به نرخ صفر مشمول مالیات است.
همچنین نگاهی به شرایط لازم برای احراز و اعمال معافیت در این قانون نشان می دهد که برای این کار تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش از طرف وزارتخانه ذی ربط باید مربوط به تاریخ یکم فروردین امسال به بعد باشد.
استقرار نداشتن واحد تولیدی و معدنی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران به استثنای شهرک های صنعتی استان های قم و سمنان و نیز مستقر نبودن در شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۳۰۰ هزار نفر به استثنای شهرک ها صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مستقر از دیگر ضروریات برخورداری از این معافیت است.
همچنین قانون گذار شرط استفاده نکردن از معافیت بند (ث) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم را اعمال کرده تا همزمان از دو معافیت استفاده نشود.
در این بند از ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم آمده است: به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته و سایر مناطق به کشور مورد حمایت قرار می گیرد.
همچنین برای دریافت این معافیت ابراز درآمد حاصل از فعالیت تولیدی یا معدنی، تعلق واحد تولیدی و معدنی به اشخاص حقوقی غیردولتی و تسلیم اظهارامه، دفاتر قانون و اسناد و مدارک حسابداری ضروری است.
دارندگان این واحدهای تولیدی و معدنی باید بدانند که منظور از درآمد ابرازی جمع کل فروش و سایر درآمدهای ابرازی است و هزینه های برگشتی مربوط به درآمدهای ابرازی تاثیری بر میزان معافیت ندارد.
همچنین تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری و همچنین درآمدهای حاصل از فروش ضایعات و تولیدات کارمزدی محصولات موضوع پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی و معدنی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مالیاتی، با رعایت مقررات مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر این ماده است.
بر اساس قانون، درآمدهای کتمان شده مشمول نرخ صفر نیست و درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی متعلق به اشخاص حقوقی دولتی و اشخاص حقوقی دولتی و اشخاص حقیقی مشمول نرخ صفر نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بسته‌های یاس

 • نرم افزار حسابداری تولیدی
 • نرم افزار حسابداری بازرگانی
 • نرم افزار حسابداری خدماتی
 • نرم افزار حسابداری پیمانکاری
 • نرم افزار حسابداری توزیع و پخش

سیستم‌های یاس

 • سیستم حسابداری
 • سیستم انبار داری (تولیدی - بازرگانی )
 • سیستم حقوق و دستمزد
 • سیستم اموال و دارایی ثابت
 • سیستم توزیع و پخش
 • سیستم فروش و مشتریان
 • سیستم صندوق (دریافت و پرداخت)
 • سیستم صنعتی (قیمت تمام شده)
 • سیستم بودجه
 • نرم افزار حسابداری ابری