پیشنهاد اتاق اصناف برای مالیات واحدهای صنفی در سال 95 به سازمان امور مالیاتی کشور

پیشنهاد اتاق اصناف برای مالیات واحدهای صنفی در سال 95 به سازمان امور مالیاتی کشور

ابراهیم درستی نایب رییس اول اتاق اصناف تهران و نماینده امور مالیاتی اتاق اصناف درسازمان امورمالیاتی کشور بعد از تشکیل جلسه فوق العاده کارگروه ویژه بررسی پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در این جلسه بعد از بررسی پیشنهاد سازمان امور مالیاتی برای مالیات اصناف در سال گذشته اعضای کارگروه به اتفاق آرا پیشنهاد جدیدی را تصویب کردند که در راستای تعاملات بین اصناف و سازمان امور مالیاتی کشور امروز شنبه سوم خرداد به سازمان امور مالیاتی ارئه شد .

نایب رییس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: پیشنهاد اصناف به نفع دولت واصناف است به دلیل اینکه دولت در این پیشنهاد راحت تر وسهل تر به مالیات دست می یابد ضمن اینکه چون اعضای کارگروه اصناف همه از متصدیان صنفی و روسای اتحادیه های صنفی با سوابق اجرایی بسیار زیاد می باشند وبه نمایندگی از تمام اصناف راه حل برون رفت از هرمشکلی را می دانند.

بر اساس این گزارش ، متن پیشنهادی اتاق اصناف به سازمان امور مالیاتی کشور جهت پرداخت مالیات اصناف برای سال  ۹۵ به شرح زیر می باشد.

بنابر اختیار حاصل از ماده ۹۷ قانون مالیات‎های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان‎ها اجازه داده می‎شود با رعایت موارد زیر، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ به استناد گروه اول ماده ۹۵ یا برخی از مودیان موضوع(با ماده مذکور) را بانظر مربوط تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهد بود وصول نمایند.

الف- شرایط توافق:

۱- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۵ خود را بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان به نشانی WWW.TZX.gov.ir ، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند مشمول توافق می‎باشند. ضمناً ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، به عنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‎باشد.

ب- نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و پرداخت آن:

۲- میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ اشخاص مذکور، به میزان مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۹۴ تعیین می‎گردد. در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است(به استثناء مودیانی که پرونده عملکرد سال ۱۳۹۴ آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است) مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۳ آنها با افزایش حداکثر ۱۲ درصد مالیات مبنای توافق قرار گیرد.

۳- مودیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۴ تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده‎اند، درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت سال ۱۳۹۵ آنها با ۱۵% افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت سال ۱۳۹۴ تعیین گردد.

۴- آن دسته از مودیانی که قادر به پرداخت مالیات خود بصورت یکجا همراه اظهارنامه نمی‎باشند با مراجعه به اداره امور مالیاتی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی طی چهارماه در اقساط مساوی حداکثر تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۶ اقدام نمایند. بدیهی است درصورت پرداخت کل مالیات به همراه اظهارنامه برگ مالیات قطعی مودیان تا حداکثر ۱۵ مرداد ماه سال ۱۳۹۶ صادر خواهد شد.

مطالعه  ارزهای رمزنگار دارای مزیت های جهانی هستند

۵- هرگاه اسناد و مدارک مثبته‎ای حاصل از فعالیت کتمان شده مودیان تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از ۵% مالیات مورد توافق باشد، مالیات ما‎به‎التفاوت در صورتی‎که بیش از دو میلیون ریال باشد با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

ج- سایر موارد:

۶- هرگاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ یا ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل حسب مورد با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد در اینصورت می‎بایست درآمد مشمول مالیات برای یکسال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات (برای پرونده‎های معاف) و مالیات مذکور (برای سایر پرونده‎ها) مبنای رشد مورد نظر قرارگیرد.

۷- در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آنها نسبت به سال ۱۳۹۴ یا ۱۳۹۳ حسب مورد تغییر داشته باشد، ابتدا می‎بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد موردنظر قرار گیرد.

۸- مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ یا ۱۳۹۳ آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد ۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالیات‎های مستقیم و یا ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه محاسبه شده باشد، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال ۹۵ قرار گیرد.

۹- مودیانی که علیرغم تکلیف قانونی بنا به دلایل متعدد از جمله عدم وجود زیرساخت‎های موجود و عدم امکان نصب سامانه صندوق فروش تا زمان صدور این توافق‎نامه موفق به خرید و نصب و راه‎اندازی سامانه صندوق فروش(صندوق مکانیزه فروش و تجهیزات مشابه) نشده‎اند هرگونه اقدامی در این خصوص منوط به تصویب و ابلاغ آئین‎نامه اجرایی جدید آن از طرف هیأت محترم وزیران گردد و اینگونه مودیان مشمول توافق خواهند بود و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ آنان با رعایت این دستورالعمل مورد مطالبه و قطعیت قرار گیرد.

۱۰- جهت حسن اجرای این دستورالعمل کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق اصناف و رئیس اتحادیه ذیربط و مدیر کل امور مالیاتی یا نماینده تام الاختیار ایشان تشکیل می‎گردد تا نسبت به رفع مشکلات (موانع اجرایی احتمالی اقدام گردد).

۱۱- ادارات کل امور مالیاتی هر ماهه و بصورت منظم و مستمر گزارشی از روند اجرای دستورالعمل به معاونت مالیات‌های مستقیم و اتاق اصناف ارائه نمایند تا نظارت تام و تمام بر روند موجود، حاصل گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان نرم افزار حسابداری و سامانه مودیان

همین حالا با دریافت مشاوره حرفه‌ای و رایگان حال کسب و کارتون رو خوب کنید!