محصولات و راهکارهای کسب و کارهای کوچک و متوسط

سیستمها و افزونه های یاس

سیستمها و افزونه های یاس

تمامی سیستمها و افزونه های یاس سیستم را به همراه ریز قیمت هر یک در این قسمت به تفکیک مشاهده نمایید.

راهکار های ویژه صنعت شما

راهکار های ویژه صنعت شما

راهکارهای پیشنهادی ما را برای کسب و کارتان در این قسمت مشاهده نمایید. اگر مجموعه تولیدی، ساختمانی، بازرگانی یا آموزشی هستید، پیشنهاد ما را برای مدیریت حرفه ای کسب و کار خود ببینید. راهکارهای پیشنهادی 15% تخفیف ویژه دارند.

بسته های مقرون به صرفه یاس

بسته های مقرون به صرفه یاس

اگر مجموعه ای از سیستمهای یاس سیستم را می خواهید تهیه نمایید، ما بسته های مقرون به صرفه را پیشنهاد می کنیم. بسته های این بخش 10% تخفیف ویژه دارند.