• تماس با ما
۰۲۱-۲۵۹۲۴
یاس سیستم خانه » قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۸۳

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

همانگونه که استحضار دارند ادارات ثبت در اجرای مقررات اصلاحی قانون ثبت که تاریخ 31 / 6 / 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ،باتوجه به آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی قانون مزبور مبتنی بر تائید مبایعه نامه های عادی و تصرف متقاضی اقدام به صدور سندمالکیت بنام متصرف می نمایند . گرچه با عنایت به مفاد نامه شماره 1976 / 13 مورخ 15 / 4 / 1370 اداره کل حقوقی آن سازمان اقدامات مزبور از مصادیق انتقالات املاکی که بوسیله اداره ثبت انجام می شود موضوع ماده 183 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی محسوب نشده وازنظر وزارت متبوع نیز صدور اسناد یاد شده نیازی به کسب مفاصا حساب (گواهی انجام معامله) ندارد لکن نظر باینکه اسناد صادره مرتبط با بندهای 1و 4 ماده 147 اصلاحی قانون مذکور که بر پایه انتقالات عادی ملک مربوطه صادر می گردد حسب مقررات مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک می باشد لذا خواهشمند است دستور فرمایند،ادارات ثبت پس از صدور اسناد مالکیت دراجرای قانون اصلاحی فوق الذکر،تصویر اسناد صادره و مبایعه نامه های عادی مربوطه را بحوزه های مالیاتی محل وقوع ملک ارسال دارند.داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:344/4223/5/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

به بالای صفحه بردن