سطح ششم حساب – مالی پیشرفته

افزونه های یاس سیستم

سطح ششم حساب - مالی پیشرفته - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

مهم ترین مزایا

فعال سازی در سیستم مالی یاس

بیشترین کاربرد برای استفاده از طرح حساب بیشتر

قابلیت مدیریت اطلاعات در ۶ سطح حساب

سایر افزونه های یاس سیستم

نرم افزارهای حسابداری یاس سیستم