• تماس با ما
۰۲۱-۲۵۹۲۴
یاس سیستم خانه » کتابخانه آکادمی

وبلاگ یاس سیستم

شاخه های حسابداری و انواع آن

شاخه های حسابداری

در طول مسر حرفه ای ، حسابداران برای افزایش توانمندی های خود معمولا به شاخه های مختلف حسابداری گرایش پیدا می کنند.
اما این شاخه ها چیست و چه مواردی را شامل می شوند؟
هر شاخه چه مسئولیت هایی دارد و بر چه نکاتی تمرکز دارد؟

مطالعه خبر
انواع ریسک مدیریت ریسک

ریسک و انواع آن

ریسک مالی(ریسک بازارسرمایه)، ریسک نرخ بهره، ریسک نقدینگی، ریسک نرخ ارز، ریسک بازارمحصول، ریسک منابع انسانی، ریسک عدم پرداخت وام، ریسک تورمی و …

مطالعه خبر
به بالای صفحه بردن