با گروه شرکت های آرک بیشتر آشنا شوید​

۲۰۰ میلیارد دلیل برای همکاری با یاس سیستم

یاس سیستم با موتور سیستم های مالی و مدیریتی کسب و کارهای بزرگ می باشد که با نیازهای کسب و کارهای کوچک و متوسط متناسب شده است. ما به توسعه و پیشرفت کسب و کارها و رشد اقتصادی صنایع و همچنین مدیریت و کنترل سریع ، دقیق و هوشمند اطلاعات کمک می کنیم.

فرصت های توسعه با یاس​

برای توسعه و معرفی یاس سیستم به کسب و کارهای کوچک و متوسط یا به اختصار SME ها ، فرصت های بسیار مناسبی وجود دارد. حدود ۵۰۰ هزار کسب و کار کوچک و متوسط در ایران درحال فعالیت می باشند. ارزش معرفی یاس سیستم به این کسب و کارها بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان می باشد.

اما ما به تنهایی قادر نیستیم تا به تمامی کسب و کارهای کوچک و متوسط مراجعه کنیم و نیاز هر یک را بیابیم ، پس به کمک همکارانی دقیقا مثل شما نیاز داریم.

شریک تجاری کیست؟

شریک تجاری فردی متخصص است که در کنار کسب و کار حرفه ای خود ، در صورت تشخیص نیاز یک کسب و کار ، محصول یاس سیستم را به او معرفی می کند.

با اینکار علاوه بر رفع نیاز از آن کسب و کار ، سیستمی ساده ، پویا و مطمئن را به او معرفی کرده و در منافع مالی هم سهیم خواهد شد.

منافع همکاری با یاس

در هر همکار حرفه ای ، هردو طرف شراکت در منافع مالی بدست آمده سهیم می شوند.

در شراکت تجاری با یاس سیستم ، منافع مالی بصورت پله کانی می باشد و تا ۴۵ درصد از فروش به عنوان سهم شراکت شرکای تجاری یاس در نظر گرفته می شود که در کوتاه ترین زمان واریز خواهد شد.

جای شما در جمع خانواده یاس خالیست

اطلاعات زیر را برای پیوستن به شرکای تجاری یاس سیستم تکمیل و ارسال نمایید

تجربه اولین برخورد با یاس

تجربه همکاری با یاس

مشتریان یاس سیستم را مشاهده کنید​