تماس با ما

خوشحال می‌شویم از طریق یکی از راه‌های زیر با ما در ارتباط باشید

نشانی


خیابان خالد اسلامبولی، خیابان بیستم، کوچه اسعدی، پلاک ۱۸

کد پستی: 1511845113

تماس با ما


شماره تماس: ۲۵۹۲۴-۰۲۱

فروش و قراردادها: شماره گیری عدد ۱ و یا داخلی ۲۲۲ - ۲۳۰ - ۲۳۱ - ۲۳۲

تماس اضطراری فروش: ۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

پورتال آموزشی آکادمی مالی یاس: داخلی ۲۰۷ و ۳۲۰

تماس اضطراری آکادمی مالی یاس: ۰۹۲۰۲۰۲۵۹۲۴

پشتیبانی: شماره گیری عدد ۲ و یا داخلی ۱۰۱ - ۱۰۲

امور مالی: داخلی ۲۴۸