راهکار بازرگانی داخلی - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

راهکار بازرگانی داخلی

۵۷۸۲۱a73979cballinall1

مزایای استفاده از راهکار های ویژه صنعت :

  • استفاده هوشمندانه از سرمایه در تهیه ابزارهای که متناسب صنعت شماست
  • دسترسی مناسب به اطلاعاتی که شما در کسب و کار خود به آن نیاز دارد
  • صرفه‌جویی در هزینه (راهکارها از ۱۵% تخفیف برخوردارند)

۱۵% تخفیف ویژه

قیمت راهکار :

۱۹,۹۷۱,۵۰۰ تومان

سیستم ها :

مالی ، صندوق ، انبار ، فروش

 

افزونه ها :

دو واحدی ، تنخواه ، ارتباطات ویژه ، پروژه 

راهکار بازرگانی داخلی، شرکتهای حمل و نقل، انبارهای نگهداری کالا، بخش ستادی فروشگاههای بزرگ و مجموعه های عمده فروشی مناسب بوده و نیازهای این بخش را به خوبی مرتفع می نماید. سیستمهای مالی، صندوق، انبار و فروش یاس به عنوان سیستمهای پایه برای این بخش از صنعت می باشد. در کنار انبار و کالا که موضوع مهمی برای این مجموعه ها می باشد، قراردادهای فروش در یاس می تواند به عنوان یک پروژه تعریف شده و به سادگی در سیستمهای مالی، صندوق و انبار ردگیری شود. همچنین به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از هزینه ها و خریدها در مجموعه های بازرگانی از طریق صندوق تنخواه صورت می پذیرد، این افزونه یاس نیز می تواند در مدیریت اطلاعات در این مجموعه ها مفید باشد. گرچه سایر سیستمها نیز می تواند برای مجموعه های بازرگانی که می خواهند عملکرد یکپارچه و سیستماتیک داشته باشند نیز کارایی دارد.