رویدادهای حسابداری یاس سیستم

رویدادهای حسابداری - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

چرا بیشتر رویدادهای حسابداری یاس سیستم رایگان است؟

همه ما جدا از فعالیت اقتصادی، یک مسئولیت اجتماعی داریم. ما در یاس سیستم تصمیم گرفتیم این مسئولیت اجتماعی را در مسیر توانمندسازی حسابداران و با برگزاری دوره‌های آموزش رایگان مالی با اساتید بنام در سطح کشور بجا آوریم. از ابتدای سال ۹۸ بیش از ۹۰ دوره رایگان در حوزه‌های بروزرسانی دانش حسابداری ، امور مالیاتی ، افزایش هوش مالی ، قوانین تامین اجتماعی ، حقوق و دستمزد و…. برای حسابداران کشور برگزار کرده‌ایم.

۰
حسابداران توانمند شده با یاس سیستم
۰
ساعات وبینارهای رایگان برگزار شده
۰
تعداد جلسات آموزشی رایگان برگزار شده

رویدادهای رایگان پیش رو

رویدادهای حسابداری - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
رویدادهای حسابداری - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

ما باور داریم قلب سازمان، در دستان حسابدار توانمند می تپد!

حسابدار توانمند فردی است که توانمندی علمی (مالی-مالیاتی) دارد تا سازمانش با اطمینان و بدون بروز مشکل و ضرر و زیان فعالیت کند، همچنین توانایی فردی دارد تا بتواند با دقت و به درستی از حقوق کارفرما در نهادهای مختلف دفاع نماید. با همین باور و برای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، آکادمی مالی یاس را راه‌اندازی کردیم و برگزاری رویدادهای حسابداری ، دوره‌های آموزش رایگان مالی و تخصصی با اساتید بنام کشور و همچنین اجرای آزمون‌های حرفه‌ای در زمینه‌های مالی و مالیاتی را سر لوحه کار قرار دادیم تا محلی مطمئن برای توانمندسازی حسابداران و پیشرفت آنان در مسیر حرفه‌ای و در نتیجه، ایجاد حال خوب برای کسب و کارهای ایرانی باشیم.

رویدادهای رایگان برگزارشده

رویدادهای حسابداری - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
نکات مهم در مالیات تکلیفی ، مالیات انحلال و مالیات حقوق
رویدادهای حسابداری - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار آنچه درباره تامین اجتماعی باید بدانیم
رویدادهای حسابداری - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
استاندارد ۴ - ذخائر، بدهی‌های احتمالی، دارائی‌های احتمالی

نظر مخاطبین حاضر در دوره ها

رویدادهای حسابداری - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

رویدادهای حضوری برگزار شده

رویدادهای حسابداری - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
جلسه جذب شریک تجاری - ۱۳۹۸
اصفهان - هتل خواجو
رویدادهای حسابداری - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
سمینار سازمان هوشمند - ۱۳۹۸
دانشگاه مراغه
رویدادهای حسابداری - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
سیمنار مهندسی مالیاتی - ۱۳۹۸
دانشگاه امیرکبیر