رویدادهای یاس سیستم

چرا بیشتر دوره ها رایگان است؟

همه ما جدا از فعالیت اقتصادی، یک مسئولیت اجتماعی داریم. ما در یاس سیستم تصمیم گرفتیم این مسئولیت اجتماعی را در مسیر توانمندسازی حسابداران و با برگزاری دوره‌های رایگان با اساتید بنام در سطح کشور بجا آوریم. از ابتدای سال ۹۸ بیش از ۹۰ دوره رایگان برای حسابداران کشور برگزار کرده‌ایم.

0
حسابداران توانمند شده با یاس سیستم
0
ساعات وبینارهای رایگان برگزار شده
0
تعداد جلسات آموزشی رایگان برگزار شده

رویدادهای رایگان پیش رو

ما باور داریم قلب سازمان، در دستان حسابدار توانمند می تپد!

حسابدار توانمند فردی است که توانمندی علمی (مالی-مالیاتی) دارد تا سازمانش با اطمینان و بدون بروز مشکل و ضرر و زیان فعالیت کند، همچنین توانایی فردی دارد تا بتواند با دقت و به درستی از حقوق کارفرما در نهادهای مختلف دفاع نماید. با همین باور و برای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، آکادمی مالی یاس را راه‌اندازی کردیم و برگزاری دوره‌های رایگان و تخصصی با اساتید بنام کشور و همچنین اجرای آزمون‌های حرفه‌ای در زمینه‌های مالی و مالیاتی را سر لوحه کار قرار دادیم تا محلی مطمئن برای توانمندسازی حسابداران و پیشرفت آنان در مسیر حرفه‌ای و در نتیجه، ایجاد حال خوب برای کسب و کارهای ایرانی باشیم.

وبینارهای رایگان برگزار شده

وبینار قانون جدید ارزش افزوده - مرداد ۱۴۰۰
۵۱۳ نفر
وبینار نکات مهم اظهارنامه - مرداد ۱۴۰۰
۲۱۲ نفر
وبینار همکاری با یاس سیستم - شهریور ۱۴۰۰
۱۲۴ نفر - دوره اول شهریور

نظر مخاطبین حاضر در دوره ها

دوره های حضوری برگزار شده

جلسه جذب شریک تجاری - ۱۳۹۸
اصفهان - هتل خواجو
سمینار سازمان هوشمند - ۱۳۹۸
دانشگاه مراغه
سیمنار مهندسی مالیاتی - ۱۳۹۸
دانشگاه امیرکبیر