رویدادهای آموزشی برگزار شده در آکادمی مالی یاس

آکادمی مالی یاس از سال 1398 به عنوان زیر مجموعه یاس سیستم تشکیل شد. هدف این آکادمی، توانمندسازی حسابداران کشور و ایجاد حس خوب دانایی و توانایی و رشد در این جامعه زحمتکش و فرهیخته بوده. به این منظور از همان سال دوره های آموزشی مالی مالیاتی متعددی را به صورت رایگان برگزار نمود و تا امروز بیش از 310 دوره برگزار شده و بیش از 35000 نفر از حسابداران کشور در این دوره ها شرکت کرده و توانمندتر شده اند.

ما + شما = موفقیت به توان 2!

1401

دوره های برگزار شده آذر 1401

رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار کلیات اظهارنامه
690 نفر - 21 تیر 1401
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار تکمیل اظهارنامه بدون اشتباه
745 نفر - 14 تیر 1401
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی
675 نفر - 13 تیر 1401
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار رعایت استاندارد ها در دفتر‌نویسی و اظهارنامه نویسی
681 نفر - 11 تیر 1401
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار نکات مهم و کاربردی در اظهارنامه‌نویسی
696 نفر - 4 تیر 1401
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار مالیات‌های مستقیم
510 نفر - 29 خرداد 1401
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار استاندارد 43 حسابداری
454 نفر - 28 خرداد 1401
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار بهای تمام شده
216 نفر - 24 خرداد 1401
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار نکات مهم در اظهارنامه نویسی
475 نفر - 23 خرداد 1401
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار حسابدار توانمند
139 نفر - 22 خرداد 1401
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار رسیدگی به تراکنش‌های بانکی
565 نفر - 17 خرداد 1401
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار بودجه بندی و کنترل آن
375 نفر - 4 خرداد 1401
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار قانون جدید ارزش افزوده - مرداد ۱۴۰۰
۵۱۳ نفر
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار نکات مهم اظهارنامه - مرداد ۱۴۰۰
۲۱۲ نفر
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار همکاری با یاس سیستم - شهریور ۱۴۰۰
۱۲۴ نفر - دوره اول شهریور
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار جرائم و معافیت های مالیاتی - مرداد ۱۴۰۰
۲۷۷ نفر
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار حسابرسی مالیاتی - تیر ۱۴۰۰
۳۳۰ نفر
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار مالیات بر عایدی - تیر ۱۴۰۰
۲۰۳ نفر
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار رسیدگی به تراکنش های بانکی - خرداد ۱۴۰۰
۳۱۱ نفر
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار مدیریت سرمایه - خرداد ۱۴۰۰
۱۱۲ نفر - ویژه اتاق بازرگانی شهر کرد
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار حسابرسی مالیاتی - خرداد ۱۴۰۰
۲۴۱ نفر - ویژه اتاق بازرگانی شهر کرد
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار بودجه بندی و نکات مهم آن - خرداد ۱۴۰۰
۲۵۲ نفر
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار تغییرات جدید قانون چک - اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۷۸ نفر
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار حسابدار توانمند - اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۳۵ نفر
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار نکات مهم گزارشات فصلی - اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۷۳ نفر
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار رسیدگی به تراکنش بانکی - اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۷۱ نفر
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار حقوق و دستمزد جدید - اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۸۹ نفر
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار حقوق و دستمزد جدید - فروردین ۱۴۰۰
۱۹۰ نفر
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار حقوق و دستمزد جدید - فروردین ۱۴۰۰
۸۵ نفر
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار تحلیل اطلاعات در بورس - اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۶۱ نفر
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار بزرگداشت روز حسابدار - آذر ۱۳۹۹
۱۰۰۰ نفر
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار تحلیل مالی بورس - مهر ۱۳۹۹
۱۲۲ نفر
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار ارزش آفرینی - مهر ۱۳۹۹
ویژه شرکای تجاری گروه آرک - میزگرد-198 نفر
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار حسابداری مدیریت - مهر ۱۳۹۹
۱۶۶ نفر
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار ارزش افزوده - خرداد ۱۳۹۹
۱۵۲ نفر
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار حقوق و دستمزد - اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۰۲ نفر
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار ارزش آفرینی - خرداد ۱۳۹۹
ویژه شرکای تجاری گروه آرک - ۱۶۵ نفر
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار ارزش آفرینی - مرداد ۱۳۹۹
ویژه شرکای تجاری گروه آرک - ۱۷۷ نفر
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار حسابداری مدیریت - تیر ۱۳۹۹
۱۰۹ نفر
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار جرائم ارزش افزوده - شهریور ۱۳۹۹
۹۸ نفر
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار ارزش آفرینی - اردیبهشت ۱۳۹۹
ویژه شرکای تجاری گروه آرک - میزگرد - ۱۶۸ نفر
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
وبینار جذب شریک تجاری - مهر ۱۳۹۹
۷۸ نفر

سمینارها و دوره های حضوری

رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
جلسه جذب شریک تجاری - ۱۳۹۸
اصفهان - هتل خواجو
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
سمینار سازمان هوشمند - ۱۳۹۸
دانشگاه مراغه
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
سیمنار مهندسی مالیاتی - ۱۳۹۸
دانشگاه امیرکبیر
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
جلسه جذب شریک تجاری - ۱۳۹۸
تهران - سازمان مدیریت صنعتی
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
گردهمایی شرکای تجاری - ۱۳۹۸
اسفند - تهران
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
سمینار حسابدار هوشمند - ۱۳۹۸
تهران - سازمان مدیریت صنعتی
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
جلسه شریک تجاری - ۱۳۹۸
تهران - ساختمان گروه آرک - ونک
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
سمینار ارزش افزوده - ۱۳۹۸
تهران - سازمان مدیریت صنعتی
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
جلسه شریک تجاری - ۱۳۹۸
تهران - سازمان مدیریت صنعتی
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
جلسه شریک تجاری - ۱۳۹۸
تهران - ساختمان گروه آرک - ونک
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
جلسه شریک تجاری - ۱۳۹۸
تهران - ساختمان گروه آرک - ونک
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
سمینار نکات مهم مالیاتی - ۱۳۹۷
تبریز
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
کارگاه گزارشات فصلی - ۱۳۹۷
تهران - ساختمان گروه آرک - بلوار آفریقا
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
سمینار مهندسی مالیاتی - ۱۳۹۷
تهران - دانشگاه تهران
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
جلسه شریک تجاری - ۱۳۹۸
تهران - سازمان مدیریت صنعتی
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
سمینار مهندسی مالیاتی - ۱۳۹۷
تهران - دانشگاه تهران
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
جلسه شریک تجاری - ۱۳۹۷
تهران - ساختمان گروه آرک - بلوار آفریقا
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
سمینار نکات مهم مالیاتی - ۱۳۹۷
تهران - دانشگاه تهران
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
سمینار راهکارهای هوشمند مدیریت کسب و کار
تهران - هتل المپیک
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
سمینار نکات مهم مالیاتی
یزد
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
گردهمایی آشنایی با نرم افزار یاس سیستم
تهران - هتل المپیک
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
گردهمایی حسابداران
تهران
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
سمینار مدیریت هوشمند کسب و کار
تهران - هتل المپیک
رویدادهای آموزشی برگزار شده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
سمینار نکات مهم ارزش افزوده
تهران
فروردین ماه

دوره های برگزار شده فروردین 1402

فروردین ماه

دوره های برگزار شده فروردین 1402