دوره های برگزار شده

این دوره ها با همکاری واحد توسعه بازار گروه آرک و آکادمی مالی یاس سیستم برگزار شده اند

آنچه درباره تامین اجتماعی باید بدانیم
11 مرداد 1401
نکات مهم در مالیات تکلیفی ، مالیات انحلال و مالیات حقوق
10 مرداد 1401
استاندارد ۴ - ذخائر، بدهی‌های احتمالی، دارائی‌های احتمالی
8 مرداد 1401
وبینار کلیات اظهارنامه
690 نفر - 21 تیر 1401
وبینار تکمیل اظهارنامه بدون اشتباه
745 نفر - 14 تیر 1401
وبینار مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی
675 نفر - 13 تیر 1401
وبینار رعایت استاندارد ها در دفتر‌نویسی و اظهارنامه نویسی
681 نفر - 11 تیر 1401
وبینار نکات مهم و کاربردی در اظهارنامه‌نویسی
696 نفر - 4 تیر 1401
وبینار مالیات‌های مستقیم
510 نفر - 29 خرداد 1401
وبینار استاندارد 43 حسابداری
454 نفر - 28 خرداد 1401
وبینار بهای تمام شده
216 نفر - 24 خرداد 1401
وبینار نکات مهم در اظهارنامه نویسی
475 نفر - 23 خرداد 1401
وبینار حسابدار توانمند
139 نفر - 22 خرداد 1401
وبینار رسیدگی به تراکنش‌های بانکی
565 نفر - 17 خرداد 1401
وبینار بودجه بندی و کنترل آن
375 نفر - 4 خرداد 1401
وبینار قانون جدید ارزش افزوده - مرداد ۱۴۰۰
۵۱۳ نفر
وبینار نکات مهم اظهارنامه - مرداد ۱۴۰۰
۲۱۲ نفر
وبینار همکاری با یاس سیستم - شهریور ۱۴۰۰
۱۲۴ نفر - دوره اول شهریور
وبینار جرائم و معافیت های مالیاتی - مرداد ۱۴۰۰
۲۷۷ نفر
وبینار حسابرسی مالیاتی - تیر ۱۴۰۰
۳۳۰ نفر
وبینار مالیات بر عایدی - تیر ۱۴۰۰
۲۰۳ نفر
وبینار رسیدگی به تراکنش های بانکی - خرداد ۱۴۰۰
۳۱۱ نفر
وبینار مدیریت سرمایه - خرداد ۱۴۰۰
۱۱۲ نفر - ویژه اتاق بازرگانی شهر کرد
وبینار حسابرسی مالیاتی - خرداد ۱۴۰۰
۲۴۱ نفر - ویژه اتاق بازرگانی شهر کرد
وبینار بودجه بندی و نکات مهم آن - خرداد ۱۴۰۰
۲۵۲ نفر
وبینار تغییرات جدید قانون چک - اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۷۸ نفر
وبینار حسابدار توانمند - اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۳۵ نفر
وبینار نکات مهم گزارشات فصلی - اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۷۳ نفر
وبینار رسیدگی به تراکنش بانکی - اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۷۱ نفر
وبینار حقوق و دستمزد جدید - اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۸۹ نفر
وبینار حقوق و دستمزد جدید - فروردین ۱۴۰۰
۱۹۰ نفر
وبینار حقوق و دستمزد جدید - فروردین ۱۴۰۰
۸۵ نفر
وبینار تحلیل اطلاعات در بورس - اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۶۱ نفر
وبینار بزرگداشت روز حسابدار - آذر ۱۳۹۹
۱۰۰۰ نفر
وبینار تحلیل مالی بورس - مهر ۱۳۹۹
۱۲۲ نفر
وبینار ارزش آفرینی - مهر ۱۳۹۹
ویژه شرکای تجاری گروه آرک - میزگرد-198 نفر
وبینار حسابداری مدیریت - مهر ۱۳۹۹
۱۶۶ نفر
وبینار ارزش افزوده - خرداد ۱۳۹۹
۱۵۲ نفر
وبینار حقوق و دستمزد - اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۰۲ نفر
وبینار ارزش آفرینی - خرداد ۱۳۹۹
ویژه شرکای تجاری گروه آرک - ۱۶۵ نفر
وبینار ارزش آفرینی - مرداد ۱۳۹۹
ویژه شرکای تجاری گروه آرک - ۱۷۷ نفر
وبینار حسابداری مدیریت - تیر ۱۳۹۹
۱۰۹ نفر
وبینار جرائم ارزش افزوده - شهریور ۱۳۹۹
۹۸ نفر
وبینار ارزش آفرینی - اردیبهشت ۱۳۹۹
ویژه شرکای تجاری گروه آرک - میزگرد - ۱۶۸ نفر
وبینار جذب شریک تجاری - مهر ۱۳۹۹
۷۸ نفر

سمینارها و دوره های حضوری

جلسه جذب شریک تجاری - ۱۳۹۸
اصفهان - هتل خواجو
سمینار سازمان هوشمند - ۱۳۹۸
دانشگاه مراغه
سیمنار مهندسی مالیاتی - ۱۳۹۸
دانشگاه امیرکبیر
جلسه جذب شریک تجاری - ۱۳۹۸
تهران - سازمان مدیریت صنعتی
گردهمایی شرکای تجاری - ۱۳۹۸
اسفند - تهران
سمینار حسابدار هوشمند - ۱۳۹۸
تهران - سازمان مدیریت صنعتی
جلسه شریک تجاری - ۱۳۹۸
تهران - ساختمان گروه آرک - ونک
سمینار ارزش افزوده - ۱۳۹۸
تهران - سازمان مدیریت صنعتی
جلسه شریک تجاری - ۱۳۹۸
تهران - سازمان مدیریت صنعتی
جلسه شریک تجاری - ۱۳۹۸
تهران - ساختمان گروه آرک - ونک
جلسه شریک تجاری - ۱۳۹۸
تهران - ساختمان گروه آرک - ونک
سمینار نکات مهم مالیاتی - ۱۳۹۷
تبریز
کارگاه گزارشات فصلی - ۱۳۹۷
تهران - ساختمان گروه آرک - بلوار آفریقا
سمینار مهندسی مالیاتی - ۱۳۹۷
تهران - دانشگاه تهران
جلسه شریک تجاری - ۱۳۹۸
تهران - سازمان مدیریت صنعتی
سمینار مهندسی مالیاتی - ۱۳۹۷
تهران - دانشگاه تهران
جلسه شریک تجاری - ۱۳۹۷
تهران - ساختمان گروه آرک - بلوار آفریقا
سمینار نکات مهم مالیاتی - ۱۳۹۷
تهران - دانشگاه تهران
سمینار راهکارهای هوشمند مدیریت کسب و کار
تهران - هتل المپیک
سمینار نکات مهم مالیاتی
یزد
گردهمایی آشنایی با نرم افزار یاس سیستم
تهران - هتل المپیک
گردهمایی حسابداران
تهران
سمینار مدیریت هوشمند کسب و کار
تهران - هتل المپیک
سمینار نکات مهم ارزش افزوده
تهران