بسته

مالی و انبار

سیستم های مالی ، انبار

درمورد بسته مالی و انبار بیشتر بدانید

بسته مالی و انبار بیشتر متناسب مجموعه های بازرگانی که نگهداری اطلاعات کالا برای آنها مهم است می باشد. با این بسته علاوه بر نگهداری اطلاعات اسناد و حسابها، اطلاعات مقداری و ریالی کالا نیز نگهداری شده و اسناد حسابداری انبار نیز به صورت خودکار در سیستم مالی صادر می گردد.

پوشش نیاز های اصلی سازمان شما

یکپارچگی در اطلاعات مورد نیاز

۰ صرفه جویی در هزینه

قیمت بسته بدون تخفیف

۵,۷۳۰,۰۰۰ تومـان

قیمت بسته با تخفیف ویژه (قابل پرداخت)

۵,۱۵۷,۰۰۰ تومـان

داستان موفقیت مشتریان در خانواده یاس