حسابداریتو در سال جدید نو کن، اما به قیمت 1402!

فقط تا ۸ خرداد

نرم افزار مالی یاس سیستم

اهمیت گواهی امضاء الکترونیک:

پس از الزام اجرای قانون سامانه مودیان و لزوم ارسال صورتحساب ها به صورت الکترونیک، آنچه اهمیت پیدا می کند، امضاء این سند مهم یعنی همان صورتحساب الکترونیک توسط فروشنده است. برای این کار، سازمان امور مالیاتی استفاده از امضای الکترونیک CSR را الزامی نموده است. بدین معنی که برای ارسال صورتحساب الکترونیک، مودی یا ارسال کننده باید ابتدا کد امضای الکترونیک خود را دریافت و در سامانه واسط ارسال صورتحساب الکترونیک خود ثبت کرده و سپس نسبت به ارسال صورتحساب الکترونیک اقدام نماید. این امضاء الکترونیک، مجوز ثبت اطلاعات شماست و امنیت و اعتبار آن از اهمیت بالایی برخوردار است. یاس سیستم مجوز صدور گواهی امضای الکترونیک معتبر را به واسطه مرکز میانی دریافت نموده است.

اهمیت کلید خصوصی و عمومی:

کلید عمومی و خصوصی برای رمزنگاری داده ها (اطلاعات صورتحساب های شما) به کار می رود. کلید خصوصی شما نشانگر این است که اطلاعات توسط شما (و نه شخص دیگری) ارسال شده است. پس اگر کلید خصوصی و عمومی شما غیر امن یا قابل دسترسی و ردیابی باشد و با ابزارهای رایگان و غیر امن و یا مراکز غیر مجاز تولید شده باشد، اطلاعات شما می تواند کاملا در معرض خطر قرار گیرد. باید از کلید خصوصی مثل بچه خود مراقبت کنید! کلید خصوصی به نوعی به مثابه کلید گاو صندوق شماست. کلید عمومی نیز مانند همان شماره حسابی است که روی چک نوشته می‌شود و می‌تواند در معرض دید بقیه قرار بگیرد، کلید خصوصی بیشتر شبیه به رمز عبوریست که با آن می‌توانیم به حساب‌مان دسترسی پیدا کنیم و همچنین نشان دهیم که ما، صاحب اصلی حساب هستیم! یاس سیستم به واسطه مرکز میانی امکان ارائه کلید عمومی و خصوصی امن و معتبر را دارد.

پیشنهادهای جذاب برای شما

مشاوره انتخاب بهترین نرم افزار

حال خوب با یک نرم افزار عالی

درآمد عالی با شریک تجاری