" /> مسابقه بزرگ دانش مالیاتی | یاس سیستم

به مسابقه بزرگ دانش مالیاتی خوش آمدید !

برای شرکت در این مسابقه تا تاریخ ۷ آبان ماه فرصت دارید

برای شرکت در مسابقه حتما این صفحه را مطالعه بفرمایید

جوایز این مسابقه به شرح زیر می باشند :

نفر دوم

۵۰۰,۰۰۰

ریال وجه نقد

نفر اول

۱,۵۰۰,۰۰۰

ریال وجه نقد

نفر سوم

۵۰۰,۰۰۰

ریال وجه نقد

شرایط شرکت در مسابقه :

۱. شرکت در این مسابقه کاملا رایگان است
۲. برای شرکت در این مسابقه میبایست حسابدار یا فعال در زمینه حسابداری و امور مالی باشید
۳. برای شرکت در قرعه کشی حتما اطلاعات تماس خود را در ابتدای مسابقه تکمیل فرمایید
۴. برای شرکت در مسابقه تا ۷ آبان ماه فرصت دارید
۵.  هر شخص یک نوبت می تواند در مسابقه شرکت کند
۶. از برندگان مسابقه در سمینار مالیاتی دی ماه در تهران تقدیر بعمل خواهد آمد
۷. قرعه کشی جوایز بین گروه اول برندگان ، در سمینار دی و با حضور این گروه انجام خواهد شد
۸. حضور برندگان در سمینار با شرایطی ویژه همراه خواهد بود