" /> فیلم های آموزشی | یاس سیستم

فیلم های آموزشی آکادمی مالی یاس

کامل هر دوره را می توانید در اپلیکیشن آکادمی مالی یاس مشاهده کنید

فیلم های آموزشی از دوره های مختلف بصورت دسته بندی شده در این بخش برای شما قرار گرفته است. برای مشاهده کامل دوره ها می توانید به اپلیکیشن آکادمی مالی یاس مراجعه فرمایید.

نکات مهم اظهارنامه عملکرد

در این ویدئو به بررسی چند نکته مهم هنگام ارسال اظهارنامه عماکرد خواهیم پرداخت.

این ویدئو بخشی از وبینار جرائم و معافیت های ارزش افزوده است که توسط اکادمی مالی یاس تهیه دشه است.

کامل این ویدئو را در اپلیکیشن آکادمی مالی یاس می توانید مشاهده کنید.

برخی از جرائم اظهارنامه عملکرد

در این بخش به بررسی برخی از جرائم اظهارنامه عملکرد می پردازیم.

این فیلم آموزشی ، بخشی از وبینار 3 ساعته می باشد که توسط آکادمی مالی یاس بصورت رایگان برای حمایت از کسب و کارها برگزار شد.

کامل این ویدئو را در اپلیکیشن آکادمی مالی یاس می توانید مشاهده کنید.

چــه کسانی باید ارزش افزوده بپردازند؟

در این ویدئو به بررسی اشخاصی که میبایست ارزش افزوده بپردازند ، خواهیم پرداخت.

این فیلم آموزشی بخشی از وبینار نکات مهم ارزش افزوده می باشد که توسط آکادمی مالی یاس برگزار شده است.

کامل این ویدئو را در اپلیکیشن آکادمی مالی یاس می توانید مشاهده کنید.

معافیت های مهم ارزش افزوده

برخی از کسب و کارها و اشخاص به موجب قانون ، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

در این ویدئو به بررسی تعدادی از این کسب و کارها و اشخاص خواهیم پرداخت.

کامل این ویدئو را در اپلیکیشن آکادمی مالی یاس می توانید مشاهده کنید.

نکات مهم اظهارنامه عملکرد

اظهارنامه عملکرد در سال جدید تغییراتی داشته است.

در این ویدئو به بررسی برخی از این تغییرات خواهیم پرداخت.

این ویدئو بخشی از وبینار 3 ساعته “ارزش آفرینی” می باشد که توسط گروه آرک برگزار گردید.

کامل این ویدئو را در اپلیکیشن آکادمی مالی یاس می توانید مشاهده کنید.