سیزدهمین دوره ارزش آفرینی

ویــژه شــرکای تجـــاری یاس سیستم

۲۲ اردیبهشت ماه – ساعت ۱۴

ارزش آفرینی چیست؟

دوره های ارزش آفرینی ، دوره هایی ویژه شرکای تجاری است که با هدف ارتقا سطح علمی و توانمند سازی خانواده بزرگ شرکای تجاری یاس سیستم برگزار می شود.

این دوره بصورت رایگان و آنلاین برگزار می شود

بخش های این وبینار

بخش اول

راهکارهای موفقیت فروش

بخش دوم

استانداردهای جدید حسابداری

بخش سوم

نمایندگی و آموزش

بخش چهارم

دمو و ویژگی های جدید

بخش پنجم

سخنرانی علمی و پرسش

ســخنرانان محـوری

فرم برای شما نمایش داده نمی شود؟
با ما تماس بگیرید ۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴