پانزدهمین دوره ارزش آفرینی

ویــژه شــرکای تجـــاری یاس سیستم

۱۷ شهریور ماه – ساعت ۱۵

ارزش آفرینی چیست؟

دوره های ارزش آفرینی ، دوره هایی ویژه شرکای تجاری است که با هدف ارتقا سطح علمی و توانمند سازی خانواده بزرگ شرکای تجاری یاس سیستم برگزار می شود.

این دوره بصورت حضوری / مجازی و رایگان برگزار می شود

بخش های این سمینار

بخش اول

راهکارهای موفقیت فروش

بخش دوم

استانداردهای جدید حسابداری

بخش سوم

نمایندگی و آموزش

بخش چهارم

دمو و ویژگی های جدید

بخش پنجم

سخنرانی علمی و پرسش

ســخنرانان محـوری

محمود آل حبیب
مکان برگزاری : هتل قلب تهران
زمان برگزاری : ساعت 15

فرم برای شما نمایش داده نمی شود؟
با ما تماس بگیرید ۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴