چرا در این جلسه ارزش آفرینی شرکت کنیم؟

هفدهمین دوره ارزش آفرینی – ویژه شرکای تجاری

پنجشنبه ۴ اسفند ماه – ساعت ۱۴:۳۰

ارزش آفرینی - ویژه شرکای تجاری - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

ارزش آفرینی چیست؟

دوره‌های ارزش آفرینی ، دوره‌هایی ویژه شرکای تجاری است که با هدف ارتقا سطح علمی و توانمندسازی خانواده بزرگ شرکای تجاری یاس سیستم برگزار می‌شود.

ارزش آفرینی - ویژه شرکای تجاری - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

این دوره بصورت حضوری، مجازی و رایگان برگزار می‌شود

بخش های این سمینار

بخش اول

سامانه مالیاتی مؤدیان

بخش دوم

درآمد راحت (Easy Money)

بخش سوم

راهکارهای موفقیت در سال ۱۴۰۲

بخش چهارم

دمو و ویژگی های جدید

بخش پنجم

سخنرانی علمی و پرسش

ســخنرانان محـوری

ارزش آفرینی - ویژه شرکای تجاری - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
ارزش آفرینی - ویژه شرکای تجاری - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
ارزش آفرینی - ویژه شرکای تجاری - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
ارزش آفرینی - ویژه شرکای تجاری - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
ارزش آفرینی - ویژه شرکای تجاری - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
ارزش آفرینی - ویژه شرکای تجاری - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
مکان برگزاری : مؤسسه آموزش عالی اندیشه معین
زمان برگزاری : ساعت ۱۴:۳۰
ارزش آفرینی - ویژه شرکای تجاری - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

فرم برای شما نمایش داده نمی شود؟
با ما تماس بگیرید ۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴