افزونه پیام رسان یاس سیستم

افزونه پیام رسان یاس - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

مهم ترین مزایای افزونه پیام رسان یاس

فعال سازی در سیستم مالی یاس

امکان ارتباط بین کاربران از داخل سیستم ها

افزایش دقت، ایمنی، بهره وری و مدیریت صحیح

سایر افزونه های یاس سیستم

نرم افزارهای حسابداری یاس سیستم