اعمال معافیت مالیاتی در عملکرد سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴

با توجه به تفاهم با اتاق اصناف ایران، در راستای همکاری و مشارکت اتحادیه صنفی در نظارت بر نصب و استفاده صاحبان مشاغل، چنانچه مودیان فراخوان مشمول اجرای قانون شده درخصوص نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش، فرم مربوط به نصب و استفاده از سامانه مذکور برای هریک از سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ را تکمیل کنند.

سپس تاییدیه روسای اتحادیه های ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق مذکور و یا تجهیزات مشابه برای هریک از سال های یاد شده را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند، امکان برخورداری از معافیت های مقرر مالیاتی در هر مرحله از رسیدگی توسط ادارات امور مالیاتی و یا مراجع موضوع مواد ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷ ، ۲۱۶ و ۲۵۱ مکرر فراهم خواهد بود.

در صورت تایید اتحادیه ذیربط به شرح فوق الذکر ضرورتی به بازدید امور مالیاتی از محل واحد شغلی نخواهد بود. صاحبان مشاغلی که مکلف به نصب صندوق مکانیزه فروش و یا تجهیزات مشابه هستند، در صورت عدم نصب و استفاده از سامانه مذکور در سال مربوط از معافیت های مقرر قانونی محروم خواهند شد.

منبع: سازمان امورمالیاتی

[av_image src=’https://yassystem.com/wp-content/uploads/2015/11/110315.png’ attachment=’1343′ attachment_size=’full’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=” hover=” link=’manually,https://yassystem.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/’ target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ av_uid=’av-8rrk5′][/av_image]

دانلود خبر: اعمال معافیت مالیاتی در عملکرد سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ 

مطالعه  نیمی از بانک‌های ایران در 6 سال آینده باید تعطیل یا ادغام شوند

مشاوره رایگان نرم افزار حسابداری و سامانه مودیان

همین حالا با دریافت مشاوره حرفه‌ای و رایگان حال کسب و کارتون رو خوب کنید!