جزئیات اعمال نرخ صفر مالیاتی صادرکنندگان و استرداد مالیات بر ارزش افزوده

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به موجب مصوبه کمیته موضوع ماده (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ که نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود تا ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ اقدام نموده‌اند، به نسبت تعهدات ارزی ایفاشده تا پایان دوره مزبور، مشمول نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده خواهند بود.

محمد مسیحی تصریح کرد: در این راستا و به ‌موجب بند (۳) مصوبات هفتمین جلسه کمیته موضوع ماده (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که مقرر می ‌دارد «صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ که نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود لغایت ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ اقدام نموده ‌اند، به نسبت تعهدات ارزی ایفاشده تا پایان دوره مزبور، مشمول نرخ صفر مالیاتی صادرکنندگان و استرداد مالیات بر ارزش ‌افزوده خواهند بود.» میزان برگشت ارز صادرکنندگان بابت صادرات در سال ۱۳۹۷ در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مؤدیان مالیاتی به‌ روزرسانی گردیده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از آنجایی که بعضاً این امر موجب افزایش در مبلغ مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده قابل استرداد شده است، لذا در مواردی که تغییرات مذکور پس از قطعیت مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده پرونده‌های دوره‌‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ انجام شده است،  اعتراض مؤدیان محترم در مراجع دادرسی مالیاتی ذی­صلاح قابل طرح می ‌باشد.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: صادرکنندگانی که نسبت به تعهدات ارزی خود برای سال ۱۳۹۸ تا پایان مردادماه ۱۴۰۰ اقدام نموده اند و برای سال ۱۳۹۹ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ اقدام نمایند، از مزایای دستورالعمل نرخ صفر مالیاتی صادرکنندگان برخوردار می شوند.

مسیحی همچنین از ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور خواسته است به‌ منظور جلوگیری از تجمع پرونده ‌های مالیات بر ارزش ‌افزوده دوره‌ های مالیاتی سنوات مزبور در مراحل دادرسی، مأموران مالیاتی در اجرای بند (۷) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ اقدام مقتضی به عمل آورند.

منبع :

سایت رسمی سازمان امور مالیاتی کشور:

https://www.intamedia.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *