اخبار یاس سیستم

تاثیر جام جهانی قطر بر اقتصاد ایران

تاثیر جام جهانی قطر بر اقتصاد ایران

زمانی که نام کشور قطر برای میزبانی جام جهانی 2022 عنوان شد، بسیاری بر این باور شدند که ممکن است بخشی از بازی‌های جام جهانی در کشور ایران و در شهرهای جنوبی مانند قشم و کیش برگزار شوند. حتی چند ماه مانده به برگزاری بازی‌ها، این باور همچنان قوت داشت. به همین خاطر، کشور ایران خود را برای میزبانی آماده کرد. اما ظرفیت این شهرها به میزبانی نبود که بتواند میزبانی را برعهده بگیرد

مطالعه خبر