بنگاه های کوچک و متوسط هفت میلیارد دلار صادرات داشتند

معاون وزیر صنعت:

صادرات صنایع کوچک و متوسط (SME) در نیمه نخست امسال هفت میلیارد دلار بود که در مقایسه با ۱۹ میلیارد دلار کل صادرات انجام شده در این مدت، رقمی قابل توجه است.