بسته اداری

مالی، دستمزد

درمورد بسته اداری بیشتر بدانید

بسته اداری، مناسب مجموعه هایی است که نگهداری اطلاعات پرسنلی و محاسبات حقوق برای آنها اهمیت ویژه ای دارد. در این بسته سیستمهای مالی و دستمزد قرار داشته و علاوه بر نگهداری اطلاعات پرسنلی و مالی، محاسبات حقوق نیز انجام شده و اسناد حقوق به صورت اتوماتیک در سیستم مالی صادر می گردد.

پوشش نیاز های اصلی سازمان شما

یکپارچگی در اطلاعات مورد نیاز

۰ صرفه جویی در هزینه

قیمت بسته بدون تخفیف

۵,۷۳۰,۰۰۰ تومـان

قیمت بسته با تخفیف ویژه (قابل پرداخت)

۵,۱۵۷,۰۰۰ تومـان

داستان موفقیت مشتریان در خانواده یاس