" /> مالی پیشرفته - یاس سیستم | یاس سیستم

پیش نیاز استفاده از افزونه مالی پیشرفته، سیستم مالی یاس می باشد. استفاده از این افزونه برای شرکت ها و مجموعه ها به صورت انتخابی است

افزونه مالی پیشرفته برای مجموعه هایی طراحی شده است که سطوح حسابداری وسیع تری داشته و امور مالی سازمان قابلیت بیشتری را از سیستم انتظار دارد.

امکانات این افزونه :

اضافه شدن یک سطح حساب بیشتر (مرکز) به سطوح مالی،

گزارش گردش عملیات در سطح مرکز،

گزارش آنالیز نموداری حسابها،

گزارش از وقایع سیستم و نیز (Log) گزارش از ورود و خروج کاربران به سیستم

امکان دریافت گزارش دفاتر (روزنامه، کل ، معین، تفصیلی و …) به صورت انتخابی

مبلــغ : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومــان

یاس سیستم

مقالات پــر بازدید آکادمی